Pārlekt uz galveno saturu

Arodbiedrība

LLU Arodbiedrībā 2015. gadā darbojās 356 pamatdarbā strādājoši LLU darbinieki. Pārskata periodā liela uzmanība tika pievērsta arodaktīva apmācībai, it īpaši darba aizsardzības, darba tiesību, darba likumdošanas un sociālā dialoga jautājumos.

Tika pārskatīts 2015. gada Vienošanās dokuments starp LLU vadību un arodkomiteju par papildu atvaļinājumu piešķiršanu pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem, tika saglabātas esošās sociālās garantijas darbiniekiem – materiālā palīdzība ilgstošas ārstēšanās gadījumos, atzīmējot 60. dzīves jubileju, palīdzība tuvinieku bēru gadījumā, kā arī kompensācija redzes korekcijas līdzekļu iegādei darbiniekiem. Pārskata periodā fakultātēs tika organizēta vienotā redzes pārbaude LLU darbiniekiem, kur ikviens bez maksas varēja pārbaudīt redzi.

Gada nogalē Arodbiedrība organizē dažādus pasākumus – pensionēto darbinieku Ziemassvētku ieskaņu pēcpusdienu un darbinieku bērnu eglīti ar Ziemassvētku vecīti.

Arodbiedrība tiek pārstāvēta dažādās LLU komisijās un ārējās padomēs – Jelgavas pilsētas un novada konsultatīvajā padomē, Jelgavas pilsētas pašvaldības, Darba devēju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības trīspusējās sadarbības padomē, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrībā un Latvijas Brīvo arodbiedrību Dzimumlīdztiesības padomē.

Arodbiedrības pārstāvji piedalās arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajos pasākumos – informācijas dienās reģionos, diskusijās un semināros, dažādās akcijās un mītiņos, kā arī konferencēs.