Pārlekt uz galveno saturu

Atvērto durvju diena

Divas reizes gadā – rudenī un pavasarī – LLU durvis ir plaši atvērtas, lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar plašo studiju piedāvājumu. Interesenti ir gaidīti uz informatīvajām lekcijām, lai ielūkotos studiju programmu piedāvājumā, dotos ekskursijās pa fakultātēm un dienesta viesnīcām. Atvērto durvju dienā ir iespēja satikt studentus, mācībspēkus un absolventus un uzzināt vairāk par uzņemšanas nosacījumiem un studentu dzīvi Jelgavā. Tikšanās vieta nemainīga un unikāla –  LLU galvenā mītne, lielākā baroka pils Baltijas valstīs – Jelgavas pils!

Gaidīsim ikvienu LLU Atvērto durvju dienā 2019. gada 22. martā LLU – vieta, kur top veiksmīgas karjeras!

Vairāk par uzņemšanu studijās uzzini šeit.

22. martā pasākuma laikā norisināsies Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) un Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) konkursi, kā laikā topošie studenti varēs pretendēt uz "budžeta" vietu jau rudens semestrī. 

Ķīmijas konkurss

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes īstenotajā pamatstudiju programmā

  • Pārtikas kvalitāte un inovācijas
  • Pārtikas produktu tehnoloģija
  • Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība 

iegūst iespēju tikt uzņemtiem valsts finansētās studijās ārpus uzņemšanas konkursa, izpildot LLU Uzņemšanas  noteikumu nosacījumus pamatstudijās.

Ar Ķīmijas konkursa nolikumu var iepazīties PTF mājaslapā.

Priekšzināšanu konkurss par ar vidi saistītiem jautājumiem

Konkursā var piedalīties vidusskolu vecāko klašu skolēni un tehnikumu audzēkņi. Konkursa uzvarētājiem – pirmo trīs vietu ieguvējiem ir tiesības ārpus konkursa pretendēt uz valsts finansētu vietu pilna laika studijās profesionālajā bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība, izpildot LLU uzņemšanas  nosacījumus pamatstudijās.

Priekšzināšanu konkurss par zemes ierīcības un mērniecības jautājumiem

Konkursā var piedalīties vidusskolu vecāko klašu skolēni un tehnikumu audzēkņi. Konkursa uzvarētājiem – pirmo trīs vietu ieguvējiem ir tiesības ārpus konkursa pretendēt uz valsts finansētu vietu pilna laika studijās profesionālajā bakalaura studiju programmā Zemes ierīcība un mērniecība, izpildot LLU uzņemšanas  nosacījumus pamatstudijās.

Priekšzināšanu konkurss par būvniecības nozares jautājumiem

Konkursā var piedalīties vidusskolu skolēni un tehnikumu audzēkņi. Konkursa uzvarētājiem – pirmo trīs vietu ieguvējiem ir tiesības ārpus konkursa pretendēt uz valsts finansētu vietu pilna laika studijās profesionālajā bakalaura studiju programmā Būvniecība 2019. gadā, izpildot LLU uzņemšanas nosacījumus pamatstudijās.

Zīmēšanas olimpiāde

Trīs godalgoto vietu ieguvējiem ir iespēja ārpus konkursa pretendēt uz valsts finansētu vietu akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Ainavu arhitektūra un plānošana 2019. gadā atbilstoši LLU uzņemšanas noteikumiem.