Pārlekt uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi par uzņemšanu LLU

Jo labākas ir tavas atzīmes, jo lielākas iespējas iekļūt budžetā! Taču tavu vietu reitingā aprēķina informācijas sistēma pēc noteikta algoritma, ņemot vērā katras studiju programmas uzņemšanas prasības, kas atšķiras dažādām studiju programmām. Taču visās studiju programmās tiek ņemts vērā centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Vairākās studiju programmās uzņemšanas prasībās var būt norādīts arī CE vai GA ķīmijā, bioloģijā, fizikā, dabaszinībās.

Piesakoties studijām, obligātās prasības jāizpilda 100%, bet par papildu prasību izpildi nāk klāt papildu punkti. Konkursā, iespējams, būs augstākā vietā. Piemēram, papildu centralizētais eksāmens ķīmijā nozīmē, ka tev ir lielākas iespējas iekļūt reitingā augstākā vietā, salīdzinot ar citiem, kuri nav kārtojuši šo centralizēto eksāmenu.

Fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu var aizstāt ar gala atzīmi (GA), vai uzņemšanai nepieciešamo gala atzīmi, kuru savukārt var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu, kurus organizē LLU Mūžizglītības centrs.

Izvēle uzrādīt vai neuzrādīt ir tikai tiem, kuri izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam. No 2004. gada Vienoto uzņemšanas pamatstudiju programmu (VUPP) centralizēto eksāmenu vērtējumi nāk no Valsts izglītības satura centra (VISC), proti, tie automātiski parādās sistēmā. Lai kāds būtu vērtējums, ja vien tas ir sekmīgs, ļaunuma no tā noteikti nebūs!

LLU pamatstudiju programmās iestājpārbaudījums ir tikai studiju programmā “Ainavu arhitektūra un plānošana”. Iestājpārbaudījums ir zīmēšanā, un tas norisināsies 2021. gada 15. jūlijā, Valdekas pilī, Rīgas iela 22, Jelgavā. Iestājpārbaudījums ir bez maksas. Tam paredzēti divi laiki, kurus var izvēlēties, piesakoties studijām vienotās uzņemšanas sistēmā, vai klātienē. Reģistrācija uz eksāmena laiku ir vienota.

Konsultācijas zīmēšanā (attālināti) būs no 2021. gada 28. jūnija līdz 14. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Par konsultāciju var sazināties ar docenti Ivetu Lāčaunieci, e-pasts: iveta.lacauniece@llu.lv.

Konkurss dažādās studiju programmās ļoti atšķiras. LLU studiju programmās ik gadu vislielākais pieteikumu skaits ir pamatstudiju programmā "Veterinārmedicīna" un "Mežinženieris", bet maģistra studijās tādās programmās kā "Projektu vadība" un "Uzņēmējdarbības vadība".

Budžeta vietu skaits atšķiras studiju programmās. Precīzu budžeta vietu skaitu vari uzzināt LLU mājaslapā pie studiju programmu aprakstiem

Konkursa ballu summai pieskaita 10 balles par katru LLU Neklātienes programmēšanas skolā iegūto sertifikātu (pamatstudiju programmās "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē).

Konkursa ballu summai pieskaita 20 balles par iegūtu atbilstošu ievirzes vidējo profesionālo izglītību izvēlētajā studiju virzienā, kuras par radniecīgām atzinusi fakultātes Dome.

16.07.2021. no plkst. 16.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 1. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā pieejama izvērsta informācija), kā arī varēsi apstiprināt, pieteikties vai atteikties no dalības konkursa 2. kārtā. Konkursā jauni dalībnieki nepiedalās.

20.07.2021 pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 2. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā būs pieejama izvērsta informācija).

Lai reflektants (topošais students) varētu iestāties, LLU tiek veikta ranga aprēķināšana. Ranga skaitli aprēķina pēc centralizēto eksāmenu (CE) un izglītības dokumentos norādītajām gala atzīmēm (GA) fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos, kā arī iestājpārbaudījuma vērtējuma. Konkurss notiek, balstoties uz aprēķināto ranga skaitli.

LLU uzņem reflektantus, kuri ir izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības un ir:

  1. Akceptēto starptautisko un Latvijas Republikas olimpiāžu, Latvijas Republikas un reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konkursu pirmo triju vietu/ pakāpju ieguvēji, kuras atzinusi fakultāte.
  2. LLU fakultāšu organizēto skolu un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar apliecinājumu.
  3. 2020./2021. mācību gada tehnikuma/ profesionālās vidusskolas un LLU apliecinājumu ieguvušie absolventi (SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, PIKC Jelgavas tehnikums, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Malnavas koledža, PIKC Ogres tehnikums, PIKC Saldus tehnikums, PIKC Smiltenes tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums).
  4. LR skolēnu ZPD 2019. gada konkursa zinātņu nozares "Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes" dalībnieki (šis ir pēdējais gads ar šādu priekšrocību) jebkurā LLU piedāvātajā pamatstudiju programmā.

No 28. jūnija līdz 11. jūlijam plkst. 23.59 norisināsies elektroniskā pieteikuma veidošana un apstiprināšana pamatstudijās, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas.

No 6. jūlija līdz 12. jūlijam plkst. 18.00 norisināsies elektroniskā pieteikuma veidošana un apstiprināšana pamatstudijās klātienē darba dienās no plkst. 09.00 līdz18.00 un sestdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 LLU, Jelgavas pilī, Lielā ielā 2, Jelgavā, kā arī citos vienotajā uzņemšanā iesaistītajos uzņemšanas punktos.

Savukārt maģistra studijās LLU absolventi varēs studijām pieteikties elektroniski no 6. līdz 12. jūlijam, izmantojot LLU Informācijas sistēmu (LLU IS), aizpildot anketu. Citu augstskolu studenti, ierodoties klātienē no 6. līdz 12. jūlijam LLU uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pilī, Lielā ielā 2, Jelgavā).

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., budžets un maksa, pilna laika un nepilna laika).

Lai apstiprinātu pieteikumu pamatstudijās, vari izvēlēties tuvāko kontaktpunktu savai dzīvesvietai. Tie ir pieejami portālā www.latvija.lv

LLU uzņemšanas kontaktpunkts būs atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, bet sestdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 (svētdien uzņemšanas kontaktpunkts būs slēgts).

Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita persona ar tavu pilnvaru, savu pasi un taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina), ja nevēlas izmantot e-pakalpojumu. Uz vienu augstskolas uzņemšanas punktu ir jāiet, līdzi ņemot visus prasītos oriģinālos dokumentus un citus priekšrocību apliecinošus dokumentus. Notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja tavai pilnvarotajai personai tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

  1. pase vai personas apliecība (eID);
  2. ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
  3. atestāts/ diploms;
  4. atestāta/ diploma pielikums (sekmju izraksts);
  5. CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
  6. dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.

Apsveicam! Tālāk jādodas noslēgt Studiju līgumu.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc studējošo uzņemšanas norises kalendārā plāna. Reflektantu reģistrēšanās un studiju līgumu slēgšanas grafiks tiks publicēts LLU mājaslapā.

Studiju līgumu slēgšana notiks no 19. līdz 23.07.2021., līdzi ņemot prasītos oriģinālos dokumentus izvēlētās studiju programmas fakultātē.

Prasītie dokumenti tikai jāuzrāda, lai izveidotu studējošā personas lietu.

Tev vēl ir iespēja no 26. jūlija interesēties par uzņemšanu uz brīvajām studiju vietām. Brīvās studiju vietas tiks publicētas LLU mājaslapā.

Ir iespēja pāriet no vienas programmas uz citu augstskolas ietvaros.