Pārlekt uz galveno saturu

Bioekonomikas aktualitāte Latvijā un pasaulē

Kādas tendences pasaulē nosaka bioekonomikas nepieciešamību?

Apvienoto Nāciju Organizācija prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās un 2030. gadā tas sasniegs 8,5 miljardus, bet 2050. gadā – 9,5 miljardus. Tā rezultātā pieaugs pieprasījums pēc pārtikas un dažādām nepārtikas patēriņa precēm. Turklāt jāņem vērā, ka daudzi resursi tiek noplicināti, palielinās vides noslodze un norisinās klimata pārmaiņas. Tendences pasaulē liecina, ka daudzu valstu aktivitātes SEG emisiju ierobežošanai veicina atkarības mazināšanos no fosilās izejvielas. Tas nozīmē, ka bioresursi kļūs par vienu no fosilo izejvielu aizstājējiem. Ņemot vērā pasaulē notiekošos procesus, Eiropas un citām pasaules valstīm jāmaina pieeja attiecībā uz bioloģisko resursu ražošanu, patēriņu, pārstrādi, glabāšanu, otrreizēju pārstrādi un likvidēšanu.

Kādas ir Latvijas iespējas bioekonomikas attīstībā?

Latvija ir viena no bioresursiem bagātākajām valstīm Eiropas Savienībā (ES). Tai ir vairākas priekšrocības bioekonomikas attīstībā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm:

  • vērtējot pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām uz vienu iedzīvotāju, Latvija ieņem 2. vietu ES (aiz Lietuvas),
  • vērtējot pēc meža platībām uz vienu iedzīvotāju, Latvijas atrodas 4. vietā (aiz Somijas, Zviedrijas un Igaunijas),
  • Latvijā ir saldūdens pieejamība un iespējas izmantot jūras resursus,
  • no bioresursu ražošanas viedokļa ir salīdzinoši labvēlīgi klimatiskie apstākļi,
  • valsts priekšrocības ir arī attīstītā zināšanu un kompetenču bāze, kas balstīta uz bioekonomiku.

Tas nozīmē, ka Latvijai ar bioresursu plašāku izmantošanu ir saistītas gan ekonomikas attīstības iespējas, gan valsts drošības jautājumi, mazinot atkarību no naftas produktu importa.