Pārlekt uz galveno saturu

BioReproLV - Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā

BioReproLV - Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā

PRODUKTA NOSAUKUMS

LLU ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/025 "Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros. 

PRODUKTS

Latvijā audzējamās govju šķirnes kā Dānijas sarkanā (DS), vietējās izcelsmes Latvijas brūnā (LB) un Latvijas zilā (LZ) govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot multiplo ovulāciju (MO), embriju transferenci (ET) un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Projekta mērķis ir Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

IDEJA

Latvijas vietējās izcelsmes govju šķirnes kā Latvijas brūnā (LB) un Latvijas zilā (LZ) pasaulē citur nav - tās ir unikālas. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences (ET) ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu. Projekta mērķis ir īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

SADARBĪBA

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība ir Latvijā un starptautiski atzīta kompetenta iestāde ciltsdarba plānošanā un īstenošanā. Partneru iesaiste bija un ir nepieciešama, lai nodrošinātu projektam nepieciešamo ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi  un izvērtēšanu, organizētu projektam atlasīto dzīvnieku DNS noteikšanu, sertificētu iegūtos pēcnācējus un iesniegtu dokumentāciju reģistrēšanai datu bāzē  Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā.

REZULTĀTI

Latvijā pēc 35 gadu pārtraukuma ir atjaunota MOET metodes pielietošana govju pavairošanai. Ir apmācīti divi speciālisti embriju iegūšanai, kā arī četri speciālisti embriju transferencei, tāpat Ir apmācīti četri speciālisti darbam laboratorijā manipulācijām ar embrijiem – to atrašana, novērtēšana, sagatavošanai transferencei vai kriopreservācijai. MO inducēta 39 govīm, bet ET veikta 92 recipientiem. Līdz šim ir iegūtas 22 grūsnības un uz šo brīdi ir piedzimuši deviņi pēcnācēji.