Pārlekt uz galveno saturu

Citi maksājumi

Studiju maksas atgriešana

Ja Tev ir izveidojusies studiju maksas pārmaksa.

Lai saņemtu pārmaksāto studiju maksu, Tev jāraksta iesniegums:

  • kurā norāda iemeslu studiju maksas atgriešanai (piem., sakarā ar studiju kredīta izmaksu, ieskaitīšanu budžeta grupā, atskaitīšanu no studijām);
  • kur jānorāda tikai un vienīgi SAVS KONTA NUMURS;
  • kam klāt pievieno maksājuma uzdevuma kopiju, ja Tu esi iemaksājis savu naudu, bet ja tas ir bijis bankas izsniegts kredīts, tad klāt nav nekas jāpievieno;
  • uz tā nepieciešams dekāna/-es saskaņojums;
  • tas jānogādā Jelgavas pilī grāmatvedībā 187-5 telpā.
     

Ja Tev ir studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, tad iesniegumu iesniedz tikai pēc tam, kad banka ir pārskaitījusi kredītu universitātei.

Sekot līdzi vari LLU IS, izmantojot savu lietotājkontu vai interesēties savā dekanātā vai LLU Studiju centrā (Jelgavas pilī, 178.telpā).