Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie darba piedāvājumiem
Papildus piedāvājumam nepieciešams iekļaut arī atrunu attiecībā uz kandidāta personas datu apstrādi
Sludinājuma iesniedzēja e-pasts netiks publicēts.

Pēc pogas "Apstiprināt" nospiešanas, konkrētais piedāvājums tiks nosūtīts atbildīgajam LLU darbiniekam, kurš pēc tā caurskatīšanas izvietos to publiski pieejamu LLU mājaslapā līdz piedāvājuma norādītajam pieteikšanās termiņam.