Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vakance Doktorants veterinārmedicīnā
Kontaktinformācija lelde.vilkriste@llu.lv
Kur sūtīt CV astrida.domkina@llu.lv
Aktuāli līdz 2019-08-12
Apraksts

 

Atklāta doktorantu atlase 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” otrā projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

 

„Atbalsts doktorantiem darbam Latvijas Lauksaimniecības universitātē”

 

Projekta mērķis – Akadēmiskā personāla atjaunotne, nodarbinot doktorantūras studentus un zinātnisko grādu pretendentus, Latvijas Lauksaimniecības universitātē studiju virzienā Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna; Specializācija – Veterinārmedicīna (1 vieta; darbības joma: Morfoloģija, dzīvnieku endokrinoloģija”)

Projekta rezultāts – 90% no ESF finansējuma saņēmušajiem doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem turpina strādāt par akadēmisko personālu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Projekta laika periods – no 2019. gada 01. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 12.augusts.

Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 12 mēneši.

 

Prasības un atlases nosacījumi finansējuma saņēmējiem:

 • Akreditētas doktorantūras studiju programmas pēdējā kursā studējošs doktorants, Latvijas valsts piederīgs doktorants, kas studē ārpus Latvijas akreditētā doktorantūras studiju programmā, un zinātniskā grāda pretendents.
 • Sekmīgi apgūts pirmajos divos/trijos studiju gados nepieciešamais kredītpunktu skaits; zinātniskā grāda pretendentam – sekmīgi pabeigta doktorantūra.
 • Dalība ar ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē.
 • Vismaz viena zinātniskā raksta publikācija.
 • Angļu valodas prasmes C1 līmenī.
 • Pozitīva promocijas darba vadītāja atsauksme par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālu docētāju.
 • Interese par LLU kursu docēšanu un pētniecību.

 

Piesakoties ESF finansējumam, jāiesniedz šādi dokumenti

 • Iesniegums konkursam ESF finansējuma saņemšanai (1. pielikums)
 • Motivācijas vēstule ar karjeras plānu un promocijas darba laika plānu.
 • CV – Europass vai brīvā formā, pievienojot informāciju par angļu valodas prasmēm, publikācijām, līdzdalību konferencēs un starptautisko sadarbību. Izziņa no doktorantūras par apgūtajiem KP.
 • Promocijas darba vadītāja atsauksme par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālu docētāju.

Pieteikumu ar norādi “Atklāta doktorantu atlase” un dokumentus lūdzam sūtīt pa e-pastu: astrida.domkina@llu.lv līdz 2019. gada 12. augustam.

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu un Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi.

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, adrese: Lielā iela 2, Jelgava.

Iesniegumā norādītos datus LLU izmantos tikai ESF finansējuma administrēšanas nolūkā.
 

1a_822_18_07_2019_majaslapa_pielikums_links