Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vakance Atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase
Kontaktinformācija lelde.vilkriste@llu.lv
Kur sūtīt CV personaldala@llu.lv
Aktuāli līdz 2019-10-25
Apraksts Logo

Atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” otrā projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šādā studiju virzienā

“Arhitektūra un būvniecība” (darbības jomā “Ainavu arhitektūra un plānošana”, 1 vieta)

 

Projekta mērķis – Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā personāla pilnveidošana, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu.

Projekta rezultāts – 30% no ESF finansējuma saņēmušajiem ārvalstu akadēmiskā personāla pretendentiem turpina strādāt par akadēmisko personālu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Projekta laika periods – no 2019. gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 25. oktobrim.

Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 6 mēneši.

Prasības un atlases nosacījumi finansējuma saņēmējiem:

Personas, kuras iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ES valstu augstskolām.

Personas ar attiecīgās zinātnes nozares doktora grādu vai tam pielīdzināmu doktora zinātnisko grādu.

Personas ar amatam atbilstošu zinātniskā un akadēmiskā darba pieredzi.

Personām ir teicamas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī) saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu.

Personām ir labas digitālās prasmes saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī zināšanas par jaunajām tehnoloģijām mācību procesā.

Personām ir pieredze starptautiskos un/vai nacionālos pētniecības projektos;

Personām ir prasme darboties e-studiju interneta vidē, pieredze mācību materiālu izstrādē, mācību satura pilnveidē un publikāciju sagatavošanā.

Personas ir piedalījušās vismaz trijās starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem pēdējo piecu gadu laikā.

Personas ir autori monogrāfijām un zinātniskiem rakstiem, t. sk. ne mazāk kā trijos citējamos izdevumos pēdējo 5 gadu laikā.

Piesakoties ESF finansējumam, jāiesniedz šādi dokumenti

Pieteikums (1. pielikums).

CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu).

Doktora grāda diploma kopija.

Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā.

Citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Specifiskie nosacījumi:

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei tiks izveidota komisija, kas novērtēs pretendentu zināšanu, pieredzes, kompetenču atbilstību izvēlētajai akadēmiskā amata vietai.

Tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana un atbilstošiem kandidātiem organizētas intervijas klātienē vai attālināti.

Ar visatbilstošāko pretendentu tiek saskaņots akadēmiskās slodzes apjoms, līguma ilgums, atalgojums, docēšanas laika grafiks. Projekta laikā ārvalstu akadēmiskajam personālam tiks nodrošinātas latviešu valodas mācības, ja nepieciešams.

Tiks slēgts terminēts Darba līgums uz vismaz 6 mēnešiem.

Pieteikumu ar norādi “Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla pretendentu atlasei” un dokumentus lūdzam sūtīt pa e-pastu: personaldala@llu.lv līdz 2019. gada 25. oktobrim.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, adrese: Lielā iela 2, Jelgava.

Iesniegumā norādītos datus LLU izmantos tikai ESF finansējuma administrēšanas nolūkā.