Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1340 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
6
Valsts stipendijas apmērs – 140.00 eiro

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi  lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē.
Apakšprogrammas: Lauksaimniecības tehnika, Lauksaimniecības enerģētika, Autotransports.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija inženierzinātnēs,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana,

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds lauksaimniecības mehanizācijas, transporta, enerģētikas, mašīnbūves un tām radniecīgajās specialitātēs,
  • iestājpārbaudījums - maģistra grāds radniecīgā inženierzinātņu apakšnozarē, kas nav saistīta ar lauksaimniecības tehnoloģiju,

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Gints Birzietis
Spēkratu institūts
E-pasts: gints.birzietis@llu.lv

Tehniskā fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@llu.lv
www.tf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021