Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā

Programma akreditēta:
15.09.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1340 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
6
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi  lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē.

Apakšprogrammas: lauksaimniecības enerģētika; lauksaimniecības tehnika; transports; mašīnu ražošana un projektēšana.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,

  • pētījumu metodoloģija inženierzinātnēs,

  • pētījumu virziena speckurss,

  • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība,

  • pētījumu rezultātu prezentēšana,

  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,

  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana,

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds lauksaimniecības mehanizācijas, transporta, enerģētikas, mašīnbūves un tām radniecīgajās specialitātēs,

  • iestājpārbaudījums - ja maģistra grāds ir radniecīgā inženierzinātņu apakšnozarē, kas nav saistīta ar lauksaimniecības tehnoloģiju.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Gints Birzietis
Spēkratu institūts
E-pasts: gints.birzietis@lbtu.lv

Tehniskā fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@lbtu.lv
www.tf.llu.lv

Pievienots 12/01/2021