Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Sakārtot dilstošā secībā Topic Vadītajs
Kristīne Lamberga Āfrikas cūku mēra kontroles un apkarošanas pasākumu efektivitāte inficētajos mājas cūku ganāmpulkos Latvijā Efficiency of ASF control and eradication measures in affected domestic pig populations in Latvia Dr. Arvo Viltrop; Dr.med.vet. Aivars Bērziņš
Dace Piliksere Agroekoloģisko faktoru ietekme uz tīruma nezāļu floru Vidzemes reģionā Effect of agroecological factors on arable weed flora in Vidzeme region Dr. agr. Dainis Lapiņš; Dr. agr. Līvija Zariņa
Ieva Siksnāne Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti The Impact Assessment of Agrohydrological Factors on the Quality of Agricultural Runoff Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš
Aija Pilvere-Javorska Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu reģiona attīstībai Stock market enhancement opportunities for the development of the Baltic states region Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Olga Frolova Amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopības sektorā Assessment of Ammonia Emission abatement strategies in the crop production sector Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Ilze Bernāte Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums Quality assessment of ozone treated germinated seeds and grains Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics
Sintija Jonova Atsevišķu barības piedevu ietekme uz teļu attīstību un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu produkciju spureklī The impact of separate feed additives on calves' development and greenhouse gas production in the rumen Dr. med. vet. Aija Ilgaža
Alīna Kļaviņa Atsevišķu Latvijas florai raksturīgu fitolīdzekļu pretparazitārā ietekme uz atgremotājdzīvnieku gremošanas sistēmā parazitējošiem strongilīdiem The antiparasitic effect of some specific to Latvian flora phytolages on gastrointestinal strongylus of ruminats Dr. med. vet. Dace Keidāne; Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Rolands Avišāns Atvērto datu pielietojuma iespējas precīzajā lauksaimniecībā Possibilities for the application of open data in precision agriculture Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins
Baiba Bergmane Audu patoloģiskās izmaiņas aļņiem ar Parafasciolopsis fasciolaemorpha invāziju Latvijā Pathological changes in tissues of moose with Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in Latvia Dr. med. vet. Dace Bērziņa
Madara Darguža Augsekas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes paņēmiena Productivity of crop rotation depending on winter wheat proportion in it and soil tillage method Dr. agr. Zinta Gaile
Kārlis Dūmiņš Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību Development of various types of commercially valuable tree species plant material depending on soil preparation method Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Ieva Rasskazova Augu valsts izejvielas jaunu uzkodu ieguvei Plant-based ingredients for new snack production Dr. sc. ing. Asnate Ķirse-Ozoliņa
Olga Revina Beta-glikāna izmantošanas iespējas Aeromonas hydrophila infekcijas ierobežošanai akvakultūras dzīvniekiem The use of beta-glucan to reduce Aeromonas hydrophila infection in aquaculture Dr. biol. Dina Cīrule; Dr. med. vet. Anda Valdovska
Daira Viškere Biofotonikas iekārtu pielietojums ādas un zemādas audzēju struktūras un morfoloģijas novērtēšanai suņiem un kaķiem The study of canine and feline skin and subcutaneous tumor structure and morphology by biophotonics techniques Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana; PhD Cugmaz Blaž
Vladimirs Koteļeņecs Biomasas sausā anaerobā fermentācija biogāzes ražošanai Dry anaerobic fermentation of biomass for biogas production Dr. sc. ing. Vilis Dubrovskis
Sanita Reidzāne Biotehnoloģiskie risinājumi miežu ierauga izstrādē The biotechnological solutions for barley sourdough development Dr. sc. ing. Dace Kļava
Iveta Rutka Bišu tranu peru homogenāta pārstrāde Processing of bee brood homogenate Dr. sc. ing. Ruta Galoburda
Kārlis Markus Biznesa ideju komercializācijas iespējas Latvijas reģionu ekonomiskai attīstībai Possibilities of commercialization of business ideas for economic development of Latvian regions Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina