Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Uzvārds Tēma Topic Sakārtot dilstošā secībā Vadītajs
Dainis Krivens Sakrālo būvju akustiskie parametri un to uzlabošanas metodes Acoustic parameters of sacred buildings and their improvement methods Dr. sc. ing. Raitis Brencis
Kārlis Grīnbergs Elektrisko mikroautobusu adaptīva pasažieru salona mikroklimata nodrošināšanas sistēma Adaptive microclimate control system for electric minibuses passenger compartment Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Ilze Janpavle Klimata pārmaiņām pielāgota plānošana pilsētvidē Adaptive planning to climate change in urban environment Dr.arch. Una Īle
Alvis Lukins Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu Analysis of influence of graphene and steel fibers on the stiffness of reinforced concrete structures in bending Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš
Līga Šenfelde Jēru nobarošanas un izaudzēšanas rezultātu analīze atkarībā no spēkbarības izdales veida Analysis of lamb fattening and growth results depending on fodder distribution way Dr. agr. Daina Kairiša
Atis Dandens Rūpnieciski izgatavotu stiegrota betona konstrukciju bīdes savienojumu slodzes nestspējas analīze Analysis of load bearing capacity of shear connections of precast reinforced concrete structures Dr. sc. ing. Ulvis Skadiņš
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Sondra Šķēle Programmatūras izstrādes modeļu analīze un klasifikācijas principu izstrāde Analysis of software development models and design of its classification principles Dr. sc. comp. Rudīte Čevere
Olga Frolova Amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopības sektorā Assessment of Ammonia Emission abatement strategies in the crop production sector Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Rolands Feldmanis Meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības - tautsaimniecības attīstībai Latvijā Assessment of forest economical, ecological and social values for the development of Latvian economics Dr. oec. Irina Pilvere
Silva Šēnhofa Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums Assessment of poplar clone plantations in Latvia Dr. silv. Āris Jansons; Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
Jovita Pilecka-Uļčugačeva Gaisa piesārņojuma ar smagajiem metāliem riska novērtēšana, izmantojot telpisko modelēšanu assessment of the risk of air pollution by heavy metals using spatial modelling Dr. sc.ing. Laima Bērziņa
Elīna Brauna-Morževska Botrytis ģints sēņu bioloģiskās īpatnības un sastopamība tauriņziežos Biological properties of Botrytis spp. and their occurrence in legumes Dr. biol. Biruta Bankina
Daiga Zute Ekosistēmas oglekļa neto piesaiste vecās skujkoku audzēs ar organiskām augsnēm ES 2030 politikas mērķu kontekstā Carbon budget in old-growth conifer stands on organic soils in the context of EU 2030 policy targets ; Dr. silv. Āris Jansons
Kristīne Drevinska Smiltsērkšķiem patogēno sēnu raksturojums Characterization of pathogenic fungi on sea buckthorn Dr. biol. Biruta Bankina; Dr. biol. Inga Moročko-Bičevska
Dace Stankeviča Latvijas suņu polineiropātijas patoloģisko izmaiņu un to cēloņu izpēte Characterization of pathological changes and causative factors of polyneuropathy in Latvian dogs Dr. med. vet. Aija Ilgaža; Dr. med. vet. Ilze Matīse-Van Houtana
Jānis Kaņeps Pyrenophora tritici-repentis daudzveidības raksturojums Characterization of Pyrenophora tritici-repentis diversity Dr. biol. Biruta Bankina; Dr. biol. Inga Moročko-Bičevska
Gints Rudusāns Datu aizsardzības normatīvo aktu saistošo datu klasificēšana ar mašīnmācīšanās metodēm Classification of data defined in general data protection regulations with machine learning methods Dr. sc. ing. Gatis Vītols
Sarmīte Lazdiņa Kompetencēs balstītas mācības vispārizglītojošā skolā lauku teritorijā Competences - based Learning in General Schools in Rural Area Dr. paed. Baiba Briede
Viktorija Portere Dialoga metodes konstruktīvā mācīšanās mediācijā Constructive learning of dialogue method in mediation Dr. paed. Baiba Briede