Pārlekt uz galveno saturu

Vārds Sakārtot dilstošā secībā Uzvārds Tēma Topic Vadītajs
Agate Kļaviņa Centrālās šķeldas katlu mājas siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšanas risinājumi Solutions for increasing the efficiency of heat production in a central biomass boiler house Dr. sc. ing. Raimunds Šeļegovskis
Agnese Hauka Mazo un vidējo lauku saimniecību ilgtspējīgas attīstības modeļi Latvijā Sustainable development models for small and medium agricultural holdings in Latvia Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Agrita Švarta Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem The Influence of winter wheat leaf diseases on yield and yield components Dr. agr. Gunita Bimšteine
Aiga Spāģe Zaļā infrastruktūra ainavu pārvaldības kontekstā Latvijā Green infrastructure in the context of landscape management in Latvia Dr. arch. Daiga Skujāne; Dr. arch. Natalija Ņitavska
Aigars Strūbergs Meža mašīnu datu struktūras un komunikācijas metožu ietekme uz darba efektivitāti Effects of forest machine data structure and communication methods on working effictiveness Dr.silv. Andis Lazdiņš; Dr. silv. Linards Sisenis
Aija Pilvere-Javorska Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu reģiona attīstībai Stock market enhancement opportunities for the development of the Baltic states region Dr. habil. oec. Baiba Rivža
Ainārs Belovs Intelektuālās metodes personalizētā satura izgūšanai, strukturēšanai un attēlošanai pēc lietotāja individuālām interesēm un vajadzībām Intelligent methods for extracting, structuring and displaying personalized content based on individual interests and needs of the user Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs
Aldis Butlers Siltumnīcefekta gāzu emisijas un tās ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with naturally wet and drained fertile organic soils Dr.silv. Andis Lazdiņš
Alīna Kļaviņa Atsevišķu Latvijas florai raksturīgu fitolīdzekļu pretparazitārā ietekme uz atgremotājdzīvnieku gremošanas sistēmā parazitējošiem strongilīdiem The antiparasitic effect of some specific to Latvian flora phytolages on gastrointestinal strongylus of ruminats Dr. med. vet. Dace Keidāne; Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka
Alīna Klūga Svaigi nozvejoto saldūdens zivju mikroflora Latvijā The microflora of freshly caught freshwater fish in Latvia Dr. med. vet. Margarita Terentjeva
Alla Mariševa Jauni inovatīvi vegānu produkti New innovative vegan products Dr.sc.ing. Ilze Beitāne
Alvis Lukins Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu Analysis of influence of graphene and steel fibers on the stiffness of reinforced concrete structures in bending Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš
Anda Rūtenberga-Āva Retāk pētīto kartupeļu slimību izplatība un attīstība Latvijā Distribution and development of uncomplicated potato diseases in Latvia Dr. agr. Gunita Bimšteine
Andrejs Sņegovs Viena motora divasu piedziņas saulei sekojošas ierīces konstrukcijas pamatojums Substantiation of the construction of one engine two axes solar tracking device Dr. sc. ing. Imants Ziemelis
Andris Saukums Dziļās mašīnmācīšanās risinājumi automatizētai viltus ziņu noteikšanai Deep machine learning solutions for automated fake news detection Dr.sc.ing. Gatis Vītols
Andris Bērziņš Koksnes un ģeopolimēra kompozīti Wood and geopolymer composites Dr.chem. Andris Morozovs
Anete Ķeķe Dehidrēta medus iegūšana un kvalitāte Production and quality of dehydrated honey Dr. sc. ing. Ingmārs Cinkmanis
Anna Veidemane Latvijas šķirnes sporta tipa ķēvju ģimeņu analīze Analysis of mare families in Latvian Warmblood sport type Dr. agr. Daina Jonkus
Antons Seļezņovs LIDAR KMI metodes izmantošana kokaudžu attīstības prognozēšanā un meža apsaimniekošanas kontrolē Utilization of LIDAR methods in the forecasting of the stand's development and controlling of forest management Dr. silv. Dagnis Dubrovskis
Atis Dandens Rūpnieciski izgatavotu stiegrota betona konstrukciju bīdes savienojumu slodzes nestspējas analīze Analysis of load bearing capacity of shear connections of precast reinforced concrete structures Dr. sc. ing. Ulvis Skadiņš