Pārlekt uz galveno saturu

EEZ/Norvēģijas finanšu instruments

EEZ/Norvēģijas finanšu instruments

2009. gada 18. decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014. gadā. 2010. gada 28. jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti. Latvijai piešķirtais neto finansējums no EEZ FI un NFI ir 47,42 milj. LVL (67,48 milj. EUR), kas ir par  30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009. gadā.

Finanšu instrumentu ieviešana Latvijā notiek programmu veidā. Pavisam līdz 2017. gadam tiks ieviestas 7 programmas (programmu ieviešanu atbildīgas programmu apsaimniekotāji - nozares ministrijas): 

  • Nacionālā klimata politika;
  • NVO fonds;
  • Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana;
  • Pētniecība un Stipendijas;
  • Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā;
  • Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm;
  • Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma.
     

Detalizētāka informācija par finanšu instrumentiem un programmām pieejama instrumentu mājas lapās: www.eeagrants.lv (latviešu valodā);  www.eeagrants.org (angļu valodā). 

Vairāk par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu "Pētniecība un stipendijas" var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv

Aktivitāte "Stipendijas" / Activity "Scholarship"

Aktivitāte "Pētniecība" / Activity "Research"

logo