Pārlekt uz galveno saturu

Enerģētiķis – kas tas par zvēru?

Ja atbildē dzirdēsiet – enerģētikas speciālists, vai tas kaut ko izskaidros? Taču ja teiksim, ka enerģētiķis nodrošina ērtības, kas pieejamas cilvēkiem? Bez enerģētiķa darba mājokļos nebūtu siltuma, TikTok neeksistētu, visu zinošā Google klusētu un pat veikali būtu tukši.

Enerģētika ir nozare, kurā nodarbojas ar energoresursu ieguvi, to pārstrādi enerģijā un piegādi patērētājiem. Cilvēki, kas tajā strādā, ne tikai skrūvē vadus, bet vada energoapgādes procesus ar sarežģītu tehnoloģiju palīdzību. Tādēļ viņi pārzina gan fizikālos procesus, gan informācijas tehnoloģijas, datorizētas kontroles un vadības sistēmas. Lai gan valda uzskats, ka tehnoloģijas vada pasauli, patiesība ir cita - visas tehnoloģijas vada enerģētiķis.

Kā apgalvo Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesori, kuri nodrošina studijas topošajiem enerģētikas inženieriem, neviena ražošanas nozare mūsdienās vairs nepastāv bez elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanas. Tādēļ šajā jomā nekad netrūks darba vietu kvalificētiem speciālistiem. Enerģētiķi strādā reģionālajos elektriskajos tīklos un transformatoru apakšstacijās, pilsētu un novadu siltumapgādes un ūdensapgādes uzņēmumos, koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos un privātās energofirmās.

Tautā runā, ka elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd. Ir iespējas šo tumšo lietu "padarīt gaišāku"!

Pievienots 07/05/2020