Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus universitātes harta

LLU Erasmus hartas numurs: 66005-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE

Latvijas Lauksaimniecības universitātei piešķirta Erasmus universitātes harta līdz 2020.gadam.

Erasmus universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Erasmus universitātes harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

  • organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  • īstenot Erasmus+ intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
  • pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  • organizēt sagatavošanas braucienus.