Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ Studējošo mobilitāte

erasmus 2021 logoErasmus+ programma sniedz iespēju LBTU studējošajiem iegūt pieredzi studijās kādā no LBTU partneraugstskolām, ar kuru noslēgts divpusējās sadarbības līgums noteiktā studiju jomā, ievērojot līguma nosacījumus un/vai praktizēties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās.

LBTUpartneraugstskolu saraksts

Erasmus+ Studējošo mobilitāte iespējama visiem LBTU studiju virzieniem un augstākās izglītības studiju līmeņiem un norisinās saskaņā ar Erasmus universitātes hartu un Erasmus+ studentu hartu. Studējošais var īstenot mobilitāti 12 mēnešus (kopā studijas un prakse) katrā studiju līmenī: pamatstudijās, augstākā līmeņa un doktora studijās.