Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ
LLU/2018/163/AK (E-konkurss) Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Pretendentam piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā publicētās formas.
Iepirkuma dokumenti:
Veids Datne Izmērs Publicēts
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK nolikums 61 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.1 28 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.2 27 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.3 147 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.4 101 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.5 18 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.6 19 kB 20.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/163/AK pielikums Nr.7 34 kB 20.12.2018
Lēmums fileZiņojums par konkursa 2.daļu 263 kB 20.02.2019
Lēmums fileZiņojums par konkursa 1.daļu 1708 kB 14.03.2019
Lēmums fileAtkārtots ziņojums par konkursa 2.daļu 219 kB 25.03.2019
Līgums fileIEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2019-LLU-46 399 kB 01.04.2019
Pieteikšanās termiņš beidzies: 21.01.2019
Publicēts: 23.12.2018