Pārlekt uz galveno saturu

Izlaidums

Izlaidums universitātē ir svinīgs akts, kur visi vienas fakultātes vairāku studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem gala pārbaudījumiem un studiju noslēguma darba (kvalifikācijas darba, diplomdarba/projekta bakalaura darba vai maģistra darba) aizstāvēšanas no rektora vai prorektora saņem diplomu, tā pielikumu - dokumentālu apliecinājumu par augstākās izglītības iegūšanu. Šo faktu tradicionāli apstiprina arī absolventa cepures pušķa pārlikšana no labās uz kreiso pusi, kam seko cepuru mešana gaisā. Tomēr izlaidumi notiek pēc katras fakultātes tradīcijām, un scenāriji var atšķirties.

Aktuālā informācija par LLU izlaidumiem 2019. gadā!

Universitātes izlaidumi notiek Alma Mater sirdī - LLU Aulā Jelgavas pilī. Izlaidums sākas ar fakultātes karoga ienešanu un absolventu svinīgu ievešanu aulā rektora (vai prorektora) un fakultātes dekāna vadībā.

Izlaidumā ar uzrunām uzstājas rektors vai prorektors, fakultātes dekāns un programmu direktori ar ziņojumiem par studiju noslēguma pārbaudījumu komisijas lēmumiem, izceļot labākos un centīgākos absolventus.

Uzrunām seko diplomu izsniegšana absolventiem pēc viņu uzvārdiem alfabēta secībā attiecīgās studiju programmas ietvaros. Izņēmumi ir gadījumos, kad tiek sveikti diploma "ar izcilību" saņēmēji - viņus izsauc pirmos un sveic individuāli. Absolventu sveikšanu no tuvinieku un draugu puses nosaka katra fakultāte individuāli, par to paziņojot izlaiduma sākumā.

Pēc diplomu izsniegšanas seko muzikāli priekšnesumi, kā arī attiecīgās fakultātes himna un studentu himnas "Gaudeamus Igitur" atskaņošana. Izlaidums noslēdzas ar absolventu svinīgu iziešanu no Aulas, kad absolventi kopā ar mācībspēkiem, univeristātes vadību un sveicējiem (tuviniekiem, draugiem) dodas fotogrāfēties uz centrālajām kāpnēm pils pagalmā vai arī vītņu kāpnēm ziemā un sliktu laika apstākļu gadījumā.

 Absolventu tērpi izlaidumos

Mantijas tērpa aizsākumi meklējami viduslaikos, kad veidojās pirmās universitātes, kurās mantija tika uzskatīta par ikdienišķu ietērpu gan studentiem, gan pasniedzējiem. Mūsdienās mantija kā akadēmisks tērps ir zaudējis savu praktisko nozīmi un drīzāk kļuvis par izglītotības simbolu, kas apliecina augstskolas beidzēja kā universitātes absolventa statusu un iegūtās izglītības prestižu. Mantijās tērpti studenti arī šodien izskatās spilgti un svinīgi, tādēļ ne velti tas izraudzīts par vienu no universitātes svinīgākā notikuma - izlaiduma sastāvdaļu. Lai arī mantiju tērpa nēsāšanas brīdis ir īss, tomēr mantija ir lietojama ar nolūku, un to jāvalkā prasmīgi.

LLU absolventu svētku tērpa ieviešana ir Lauksaimniecības fakultātes studentu iniciatīva - absolventa tērpa projektu izstrādāja fakultātes Studējošo pašpārvalde, par pamatu ņemot LLU vadības un mācībspēku amata tērpu lietošanas noteikumus un Eiropas augstskolās pastāvošās tradīcijas.

Absolventu mantijas, fasoni un krāsas fakultātēs atšķiras: 

Izlaidums

Lauksaimniecības fakultātei – melna mantija ar šauru zaļu apkaklīti. Maģistri liek zaļas šalles. Cepure – melna ar zaļu malu un zaļu pušķi.

Meža fakultātei – melna mantija. Maģistri liek zaļas šalles. Cepure – melna ar zaļu malu un zaļu pušķi.

Veterinārmedicīnas fakultātei – melna mantija. Cepure – melna ar tumši zilu pušķi.

Vides un būvzinātņu fakultātei – koši zila mantija ar sudraba apkaklīti. Maģistri liek sudraba šalles. Cepure – koši zila ar šauru sudraba malu un sudraba pušķi.

Pārtikas tehnoloģijas fakultātei – melna mantija. Maģistri liek violetas šalles. Cepure – melna ar violetu pušķi.

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei – melna mantija ar dzeltenu apkaklīti. Cepure – melna ar dzeltenu vai melnu malu un dzeltenu pušķi. Turpretim maģistru mantijas atšķiras: koši sarkanas mantijas ar sudraba apkaklīti, klāt liek divkrāsu šalles (sarkans, sudrabs, sarkans). Cepure – sarkana ar sudraba malu un sudraba krāsas pušķi.

Informācijas tehnoloģiju fakultātei – melna mantija ar oranžu apkaklīti un piedurknes malu. Maģistri liek oranžas šalles. Cepure - melna ar oranžu pušķi.

Tehniskajai fakultātei – mantiju nav, un absolventi tās nomā vai arī ierodas svinīgos tērpos – uzvalkos, kokteiļkleitās. Pedagoģijas programmu absolventiem – melns talārs. Maģistri liek pelēkas šalles. Cepure – melna ar pelēku pušķi. Karjeras konsultantiem – melna mantija un īpaši sasieta divkrāsu šalle (sarkans, balts). Cepure – melna ar zelta pušķi.

Izlaiduma mantijas absolventiem izsniedz fakultāte vairākas dienas pirms izlaiduma. Tās tiek ķīmiski tīrītas pēc katra izlaiduma. Par mantijas lietošanu un cepuri nav jāmaksā, bet pēc izlaiduma jāatdod fakultātei. Savukārt absolventu cepures ir iespējams par samaksu pasūtīt, pēc izlaiduma to paturot kā piemiņu.

Visu fakultāšu absolventi zem mantijas velk svinīgu tērpu – puiši uzvalku (ar vai bez žaketes), meitenes – kokteiļkleitu vai citu svētku tērpu, kas nav garāks par mantiju. Pie mantijas velk slēgtus, svētku apavus – melnus vai pieskaņotus mantijas/mantijas apkakles krāsai.

LLU vadības tērpi izlaidumos

Īpašus amata tērpus izlaidumā velk arī LLU rektors, prorektori, direktors, lietu pārvaldnieks un fakultāšu dekāni. Tērps sastāv no mantijas, cepures, balta krekla (sievietēm blūzes) un melna tauriņa. Mantija izgatavota no melna, smagnēji krītoša dabīga zīda auduma ar samta šallei līdzīgu apkakli.

Cepure ir astoņstūraina un izgatavota no melna zīda, bez naga ar atšķirīgas krāsas samta apdari. Šādas līdzīgas galvassegas nēsāja viduslaiku profesori.

Rektoram, prorektoriem un fakultāšu dekāniem paredzētas arī balta cēlmetāla amatu ķēdes, kuras lieto kopā ar amatu tērpiem. Rektora amata ķēdi veido LLU fakultāšu medaljoni ar to simboliem (pirmie burti), kas savienoti ar ornamentā veidotiem posmiem. Ķēdē iekārts medaljons ar LLU emblēmu, kam otrā pusē augstskolas dibināšanas gads. Dekāna amata ķēde sastāv no ornamentā veidotiem posmiem. Ķēdē iekārts medaljons ar fakultātes emblēmu, kam otrā pusē iegravēts fakultātes dibināšanas gads.

Diploma saņemšana

Izlaidumā absolvents saņem diplomu un tā pielikumu kā apliecinājumu par atbilstošās augstākās izglītības un kvalifikācijas ieguvi. Tomēr var būt situācijas, kad absolvents personisku iemeslu dēļ nevar ierasties un saņemt diplomu izlaidumā vai arī absolvents nesaņem diplomu, nenokārtotu saistību (parādu) dēļ, tad diploms tiek uzglabāts un pēc parādu saistību nokārtošanas to var saņemt LLU Studiju centrā vai arhīvā Jelgavas pilī.