Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole "Vizbuļi" atkārtota izsole (trešā)

Adrese: "Dzirnavas", Platones pagasts, Jelgavas novads, "Vējdzirnavas", Platones pagasts, Jelgavas novads.

Izsoles norises vieta:  Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Lielā ielā 2, Jelgavā), 191. telpā 1. stāvā.

Izsoles norises laiks: 2019. gada 1. aprīlī plkst. 11. 00 (Lielā ielā 2, Jelgavas pils 1. stāvā 191. telpā)

Dalībnieku reģistrēšanās izsolē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā (Pils) 185. telpā nlīdz 2019. gada 25. martam plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles solis: EUR 500,00 ( pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Pieņemšanas - nodošanas akts