Pārlekt uz galveno saturu

Vadība Administrācija Fakultātes Dienesta viesnīcas
Vadība
Irina Arhipova
Zinātņu prorektore
Rektorāts
63027066
Andrejs Garančs
LBTU direktors (28)
Rektorāts
29286254
Ziedonis Helvigs
Kanclers
Rektorāts
29266936
Aigars Laizāns
Studiju prorektors
Rektorāts
29233450
Irina Pilvere
Rektore
Rektorāts
63022584
Administrācija
Voldemārs Bariss
Starptautiskās sadarbības centra vadītājs
Starptautiskās sadarbības centrs
29460976
Eilita Bērziņa
Bibliotēkas nodaļas vadītāja
Fundamentālā bibliotēka
63005695
Lana Janmere
Komunikācijas un mārketinga centra vadītājas p.i.
Komunikācijas un mārketinga centrs
20360903
Edmunds Korzunovs
It un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs
IT un zinātniskā aprīkojuma centrs
26322644
Ginta Linīte
Muzeja vadītāja
Komunikācijas un mārketinga centrs
63005617
Gunita Mitrevica
Būvniecības daļas vadītāja
Būvniecības daļa
29212927
Aleksejs Nipers
Administratīvā centra vadītājs
Administratīvais centrs
63022584
Sandra Sproģe
Studiju centra vadītāja
Studiju centrs
63005681
Ilvita Švāne
Mūžizglītības centra vadītāja
Mūžizglītības centrs
26340144
Nora Tomane
Finanšu plānošanas centra vadītāja
Finanšu plānošanas centrs
63005690
Dace Vērdiņa
Personāldaļas vadītāja
Personāldaļa
63005697
Zane Vītoliņa
Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja
Zinātnes un projektu attīstības centrs
63021041; 63005685
Dienesta viesnīcas
Rudīte Blekte
Pārvaldniece (9.,10.d.v.)
9. dienesta viesnīca
29155059
Antra Buldinska
Pārvaldniece
1.-4. dienesta viesnīcas
28385899
Aleksandra Buraka
Pārvaldnieka vietniece
1.-4. dienesta viesnīcas
Vanda Karlinska
Pārvaldniece
6. un 8. dienesta viesnīca
25419650
Lilita Linberga
Pārvaldnieka vietniece
10. dienesta viesnīca
28356694
Mairita Rituma
Pārvaldnieka vietniece
6. un 8. dienesta viesnīca
26660281
Fakultātes
Dekanāts
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
63020248
Dekanāts
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
63021075
Dekanāts
Vides un būvzinātņu fakultāte
63021413, 20202256
Dekanāts
Veterinārmedicīnas fakultāte
63024662
Dekanāts
Tehniskā fakultāte
63020762, 27860257
Dekanāts
Lauksaimniecības fakultāte
63005679
Dekanāts
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
63005705
Dekanāts
Meža fakultāte
63021619