Pārlekt uz galveno saturu
Meklēt pēc

Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Irina Arhipova zinātņu prorektore Rektorāts 63027066 140
2. Voldemārs Bariss starptautiskās sadarbības centra vadītājs Starptautiskās sadarbības centrs 29460976
3. Santa Barsukova galvenā grāmatvede Resursu uzskaites centrs 63080709 162
4. Zane Beitere-Šeļegovska prodekāne Tehniskā fakultāte 28321360
5. Rudīte Blekte pārvaldniece (9.,10.d.v.) 9. dienesta viesnīca 29155059
6. Antra Buldinska pārvaldniece 1.-4. dienesta viesnīcas 28385899
7. Lāsma Dauvarte galvenā speciāliste Studiju centrs 63005703; 20227755 123
8. Aina Dobele prodekāne Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 63025170; 26338878 400; 401
9. Ilona Dobelniece bibliotēkas direktore Fundamentālā bibliotēka 63005695 136
10. Ilmārs Dukulis dekāns Tehniskā fakultāte 29479175 555
11. Unda Ģēģere vadītāja Mazo dzīvnieku patversme 63024665 655
12. Ziedonis Helvigs kanclers Rektorāts 29266936
13. Vanda Karlinska pārvaldniece 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
14. Nadežda Karpova-Sadigova lietvedības daļas vadītāja Lietvedības daļa 63005620 159
15. Edmunds Korzunovs IT un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs IT un zinātniskā aprīkojuma centrs 26322644 147
16. Kaspars Kovaļenko dekāns Veterinārmedicīnas fakultāte 29344433 659
17. Ainis Lagzdiņš laboratorijas vadītājs Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija 63029908 502
18. Aigars Laizāns studiju prorektors Rektorāts 29233450
19. Lāsma Līcīte-Ķurbe komunikācijas un mārketinga centra vadītāja Komunikācijas un mārketinga centrs 26400991 170
20. Ginta Linīte muzeja vadītāja Komunikācijas un mārketinga centrs 63005617 172