Pārlekt uz galveno saturu
Meklēt pēc

Vārds Uzvārds Sakārtot dilstošā secībā Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Irina Arhipova zinātņu prorektore Rektorāts 63027066 140
2. Voldemārs Bariss starptautiskās sadarbības centra vadītājs Starptautiskās sadarbības centrs 29460976
3. Santa Barsukova galvenā grāmatvede Resursu uzskaites centrs 63080709 162
4. Zane Beitere-Šeļegovska prodekāne Tehniskā fakultāte 28321360
5. Dace Bērziņa prodekāne Veterinārmedicīnas fakultāte 63027664 651; 652
6. Rudīte Blekte pārvaldniece (9.,10.d.v.) 9. dienesta viesnīca 28399516; 29155059
7. Antra Buldinska pārvaldniece 1.-4. dienesta viesnīcas 28385899
8. Armands Celms prodekāns Vides un būvzinātņu fakultāte 63026152 507; 508
9. Lāsma Dauvarte galvenā speciāliste Studiju centrs 63005703; 20227755 123
10. Aina Dobele prodekāne Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 63025170 400; 401
11. Ilona Dobelniece bibliotēkas direktore Fundamentālā bibliotēka 29465214 136
12. Astrīda Domkina personāldaļas vadītāja Personāldaļa 63005697 103
13. Ilmārs Dukulis dekāns Tehniskā fakultāte 29479175 555
14. Zinta Gaile dekāne Lauksaimniecības fakultāte 63005679; 29135525 301, 300
15. Unda Ģēģere vadītāja Mazo dzīvnieku patversme 63024665 655; 656
16. Ziedonis Helvigs kanclers Rektorāts 29266936
17. Lana Janmere komunikācijas vadītāja Komunikācijas un mārketinga centrs 20360903 171; 405
18. Vanda Karlinska pārvaldniece 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
19. Nadežda Karpova-Sadigova lietvedības daļas vadītāja Lietvedības daļa 63005620 159
20. Merabs Katamadze mācību saimniecības direktors Mācību un pētījumu saimniecība Pēterlauki 26375191