Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecība

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • lauksaimniecība un agrobiotehnoloģijas;
  • modernās lopkopības tehnoloģijas.

Piedāvātās tēmas

Speciālisti

Kontaktinformācija

Proteīna bagātu augu (lucerna, austrumu galega, āboliņi) audzēšanas tehnoloģijas, ražība un barotājvērtība   Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs   aleksandrs.adamovics@llu.lv 
Augstproduktīvu zālāju zelmeņa veidošana. Pļavu un ganību izmantošana, mēslošana, kopšana, dabisko zālāju uzlabošana. Zāles lopbarības ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes uzlabošana  
Stiebrzāļu un tauriņziežu sēklaudzēšana  
Bioenerģētika, alternatīvie energoresursi 
Miežu, rudzu, tritikāles, kartupeļu selekcija, kailgraudu miežu izmantošana lopbarībai, selekcijas procesa optimizācija bioloģiskajai lauksaimniecībai   Dr.agr. Arta Kronberga   arta.kronberga@llu.lv
Aromātisko un ārstniecības augu audzēšanas tehnoloģijas
Daudzgadīgo zālāju ierīkošana, kopšana un izmantošana, dabisko zālāju ekosistēmu saglabāšana un izmantošana Dr.agr. Dzidra Kreišmane   dzidra.kreismane@llu.lv
Zāles lopbarības ražošanas tehnoloģijas  
Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas izveidošana un augkopības produkcijas ražošana
Laukaugu ražošanas paņēmienu pilnveide (labības, pākšaugi, rapsis)  Dr.agr. Zinta Gaile   zinta.gaile@llu.lv
Lopbarības (lucerna, kukurūza) ražošana tīrumos  
Kukurūzas (Zea mays L.) produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie agroekoloģiskie faktori  
Lauksaimniecības un pārtikas produktu virzība tirgū   Dr.oec. Inguna Gulbe   inguna.gulbe@llu.lv
Lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstības perspektīvas  
Graudu kvalitātes rādītāji, graudaugu šķirnes   Dr.agr. Anda Liniņa   anda.linina@llu.lv
Dažādu laukaugu sugu šķirnes izvēles nosacījumi, to piemērotība Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem Mg. agr. Anda Rūtenberga-Āva anda.rutenberga@llu.lv  
Šķirnes nozīme augstu ražu sasniegšanai
Sēklas materiāla nozīme lauksaimnieciskajā ražošanā
Kā sasniegt augstas kartupeļu ražas
Kartupeļu audzēšana pārstrādei - čipsos, cietes ražošanai
Kartupeļi bioloģiskajā audzēšanas sistēmā
Laukaugu augšana un attīstība, ražas struktūrelementu veidošanās sējumā Mg. agr. Madara Darguža madara.darguza@llu.lv
Augsnes apstrādes veida un augu maiņas ietekme uz ziemas kviešu ražas veidošanos
Augsnes diagnostika, klasifikācija, informācijas starptautiskie standarti. Mēslošanas darbu agroekoloģiskais novērtējums   Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš    aldis.karklins@llu.lv
Kultūraugu mēslošana un barības elementu aprite mēslošanas sistēmā Mg.agr. Adrija Dorbe adrija.dorbe@llu.lv  
Mēslošanas un kaļķošanas jautājumi   Dr.agr. Roberts Vucāns   roberts.vucans@llu.lv  
Augsnes fizikālmehāniskās īpašības, mālu minerālais sastāvs, augsnes organiskais ogleklis, sapropeļa sastāvs un dehidratācija Dr. ģeol. Ilze Vircava   ilze.vircava@llu.lv
Augsnes un modificēto substrātu fizikālo un ķīmisko īpašību novērtējums. Agrotehniskie pētījumi dārzkopībā Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš    aldis.karklins@llu.lv
Kultūraugu mēslošana un barības elementu aprite mēslošanas sistēmā Mg.agr. Adrija Dorbe adrija.dorbe@llu.lv
Mēslošanas un kaļķošanas jautājumi   Dr.agr. Roberts Vucāns   roberts.vucans@llu.lv
Augsnes izpēte un analīzes Mg. agr. Ieva Erdberga ieva.erdberga@llu.lv
Zemstikla kultūraugu vides faktoru regulēšana, izvērtējums
Augsnes apstrādes, nezāļu ierobežošanas un sējas tehnoloģiju saskaņošana   Dr.agr. Dainis Lapiņš   dainis.lapins@llu.lv
Laukkopības tehnoloģijas (augsnes apstrāde, augseka un nezāļu ierobežošana) bioloģiskajā lauksaimniecībā  
Precīzās laukkopības tehnoloģijas  
Nezāles, to bioloģiskās īpašības nezāļu ierobežošana Dr.agr. Maija Ausmane    maija.ausmane@llu.lv  
Precīzās laukkopības tehnoloģijas Dr.agr. Gundega Putniece   gundega.putniece@llu.lv
Svaigu dārzeņu  un savvaļas augu (nezāļu) kvalitātes novērtēšana Dr. sc. ing. Ingrīda Augšpole ingrida.augspole@llu.lv
Ogulāju (tai skaitā retāk audzēto, piem., zelta jāņogas u.c.) stādījumu ierīkošana, kopšana, šķirņu izvēle un ražas kvalitāte   Dr.agr. Kaspars Kampuss   kaspars.kampuss@llu.lv  
Krūmmelleņu un lielogu dzērveņu (un citu skābu augsni prasošu augu) stādījumu ierīkošana, audzēšanas tehnoloģijas, stādījumu kopšana, šķirņu izvēle, ražas kvalitāte, augu pavairošana   Dr. agr. Dace Siliņa  dace.silina@llu.lv
Augļu koku audzēšanas tehnoloģijas, stādījumu ierīkošana, šķirņu un potcelmu izvēle u.c. Dr.agr. Ilze Grāvīte ilze.gravite@llu.lv
Augļkoku un ogulāju pavairošanas metodes
Aromātisko, nektāraugu pavairošana, stādījumu ierīkošana, kopšana. Bišu selekcija un dravošana   Mg.agr. Marta Liepniece   marta.liepniece@llu.lv  
Aromātisko un ārstniecības augu stādījumu ierīkošana, kopšana, pavairošana. Ģenētiskie resursi. Videi draudzīgas un efektīvas dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā un segtajās platībās   Mg. agr. Irina Sivicka   irina.sivicka@llu.lv
Ķiploku audzēšana (kloni, šķirnes, audzēšanas tehnoloģijas u.c.) Mg. agr. Imants Missa imants.missa@llu.lv
Fizioloģiski aktīvie savienojumi augkopībā, augu pavairošana   Dr.biol. Ina Alsiņa   ina.alsina@llu.lv
Sēņu un tām līdzīgo organismu ierosinātās augu slimības Dr.agr. Gunita Bimšteine,
Dr. biol. Biruta Bankina,
Jānis Kaņeps
gunita.bimsteine@llu.lv, biruta.bankina@llu.lv,
janis.kaneps@llu.lv 
Kultūraugu kaitēkļi un derīgie kukaiņi   Dr. agr. Jānis Gailis   janis.gailis@llu.lv  
Dzīvnieku ģenētika, audzēšana. Piena lopkopība Dr.agr. Daina Jonkus   daina.jonkus@llu.lv
Piena un gaļas govkopība. Aitkopība  Dr.agr. Daina Kairiša   daina.kairisa@llu.lv
Dzīvnieku ēdināšana, barības devu sastādīšana. Govju un cūku ēdināšana Dr.agr. Lilija Degola   lilija.degola@llu.lv
Dzīvnieku ēdināšana, barības devu sastādīšana. Putnkopība Dr.agr. Aiga Nolberga-Trūpa   aiga.trupa@llu.lv   
Piena lopkopība   Dr.agr. Diāna Ruska diana.ruska@llu.lv
Bioloģiskā lopkopība. Dzīvnieku ēdināšana Mg.agr. Elita Aplociņa   elita.aplocina@llu.lv
 Govju turēšanas tehnoloģijas Mg.agr. Indra Eihvalde   ingrida.eihvalde@llu.lv
Lopkopība, piena un gaļas govkopība   Mg.agr. Lāsma Cielava   lasma.cielava@llu.lv
Aitkopība, putnkopība Mg.agr. Dace Bārzdiņa   dace.barzdina@llu.lv 
Zirgu šķirnes, zirgu audzēšana   Mg.agr. Laine Orbidāne   laine.orbidane@llu.lv
Jātnieku sports