Pārlekt uz galveno saturu

Metodiskais darbs un mācībspēku kvalifikācija

Akadēmiskā konference

LLU Akadēmiskās konferences ir laba un ilgstoša tradīcija (kopš 1981. gada). Tās mērķis ir rosināt mācībspēkus sistemātiski pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.

Akadēmiskā konference "Es LLU studiju procesā" notika 2019. gada 25. janvārī. Konferences programma pieejama šeit

 

Mācību grāmatu un studiju materiālu konkurss

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, LLU organizē mācību grāmatu un studiju materiālu ikgadēju konkursu, kura mērķis ir sekmēt jaunu, oriģinālu mācību grāmatu un studiju materiālu izdošanu LLU studiju kursu veiksmīgai realizācijai. Mācību grāmatas un studiju materiālus konkursam var iesniegt LLU strādājoši mācībspēki. Konkursam iesniegtos darbus izvērtē Rektora apstiprināta komisija. Pēc konkursa iesniegtos darbus nodod LLU Fundamentālajai bibliotēkai

Konkursa vēsture

Konkurss pirmo reizi izsludināts 1998. gadā. Pirmajā gadā iesniegti 33 darbi, kas publicēti no 1993. gada līdz 1998. gadam.

Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
1999 19 2009 16
2000 23 2010 17
2001 19 2011 12
2002 25 2012 8
2003 19 2013 21
2004 24 2014 20
2005 26 2015 8
2006 29 2016 10
2007 41 2017 13
2008 55 2018 16

Kopā no 1998. līdz 2018.gadam konkursam iesniegti 421 darbi.

2018. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureāti

2018. gada konkursa komisija vērtēja 16 darbus un nolēma piešķirt šādas godalgotas vietas šādās nominācijās:

Nominācijā - mācību grāmatas:

1.vieta grāmatai “Mājdzīvnieku praktiskā anatomija” autori Klīniskā institūta profesors Ilmārs Dūrītis, Zigmunds Brūveris u.c.;

2.vieta grāmatai “Pamati darbā ar AutoCAD 2018” autors Spēkratu institūta profesors Ilmārs Dukulis;

2.vieta grāmatai “Koksnes ķīmiskā pārstrāde un aizsardzība” autori Kokapstrādes katedras profesors Andris Morozovs un asociētais profesors Edgars Bukšāns u.c.;

3.vieta grāmatai “Biogenic Elements and Basic Inorganic Chemistry” autore Ķīmijas katedras docente Baiba Ozola;

3.vieta grāmatai “Meža taksācija” autors Mežkopības katedras profesors (Emeritus) Imants Liepa.

Nominācijā – studiju materiāli:

1.vieta studiju materiālam “Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai” autori Augsnes un augu zinātņu institūta profesors Aldis Kārkliņš un vadošā pētniece Ināra Līpenīte;

2.vieta studiju materiālam “Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika” autors Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Juris Priekulis;

3.vieta studiju materiālam “Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students’ Version” autori Augsnes un augu zinātņu institūta profesors Aldis Kārkliņš u.c.;

3.vieta studiju materiālam “Entrepreneurship in Rural Areas through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants” autori Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta asociētās profesores Lāsma Līcīte un Aina Muška, Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente Līga Paula, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta asociētā profesore Dina Popluga u.c.

Nominācijā – elektroniskie studiju materiāli:

1.vieta studiju materiālam “Patstāvīgā darba uzdevumi ķīmijā studiju priekšmetā Ķīmija (ĶĪMI 1012) Lauksaimniecības fakultātes studentiem” autore Ķīmijas katedras docente Māra Kūka.

Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā"

Lai rosinātu nepārtrauktu profesionālo pilnveidi augstskolas didaktikā, izveidota augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā".

Programmas mērķis: pilnveidotas zināšanas augstskolas didaktikā un to izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbībā.