Pārlekt uz galveno saturu

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa savu darbību ir uzsākusi kā zinātniskā laboratorija saskaņā ar LLU Senāta lēmuma nr 8-170/13.05.2015.

Kopš 2016. gada tiek veikta testēšana atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standartam.

Testēšanas rezultātu kvalitāti garantē:

 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam atbilstoša pārvaldības sistēma;
 • augsti kvalificēts personāls;
 • atzītu rezultātu iegūšana starptautiskajā starplaboratoriju testēšanā ar „LGS Standards” insitūciju;
 • atzītu metodiku (ISO, LVS) izmantošana paraugu testēšanā.

Testēšanas akreditācijas apliecības reģistrācija Nr. LATAK-T-168-13-99

Nodaļas pakalpojumi

Dzīvnieku un augu molekulārajā ģenētikā

 • DNS izdalīšana no dažādiem bioloģiskajiem materiāliem
 • Ģenētiskā materiāla uzglabāšana
 • Molekulārie izmeklējumi saskaņā ar vienošanos

Bakterioloģijā

 • Ūdens (kopējais mikroorganismu, E.coli, koliformu, un enterokoku skaits)
 • Citi mikrobioloģiskie izmeklējumi saskaņā ar vienošanos

Veterinārajā mikrobioloģijā

 • Piens (mastīta ierosinātāji)
 • Klīniskais materiāls (nosacīti patogēnā mikroflora)
 • Antibiogramma (jutība pret 12 antibiotiku veidiem)
 • Citi mikrobioloģiskie izmeklējumi saskaņā ar vienošanos

Mikoloģijā

 • Apmatojums, ādas nokasījumi (dermatomikozes ierosinātāji)
 • Patoloģiskais / klīniskais materiāls (izdalījumi) (mikroskopiskās sēnes)

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa iesaka saviem klientiem jau laicīgi aizpildīt paraugu pieņemšanas protokolu un to pievienot nododamajam paraugam.