Pārlekt uz galveno saturu

Nolikumi

nolikumi

Šajā sadaļā iespējams aplūkot universitātes vispārējos nolikumus, proti, nolikumu par apbalvojumiem, ētikas komisijas nolikumu, rektora vēlēšanu nolikumu, vēlēšanu nolikumu administratīvajos amatos, nolikumu par akadēmiskajiem amatiem, kā arī akadēmiskā amata pretendenta CV apraksta struktūru, fakultāšu un struktūrvienību nolikumus.

Fakultāšu nolikumi ietver sevī informāciju par attiecīgās fakultātes darbības mērķiem un galvenajiem uzdevumiem, fakultātes struktūru, pārvaldi, tās tiesībām un pienākumiem, fakultātes finansējuma avotiem, to izlietošanu un kontroli, darba samaksas kārtību un sociālo aizsardzību, kā arī fakultātes reorganizāciju un likvidāciju.

Struktūrvienību nolikumos var iepazīties ar katras LLU struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem, pārvaldi, tās tiesībām un pienākumiem, finansējuma avotiem un to izlietošanas kārtību, darba samaksas kārtību un sociālo aizsardzību, reorganizāciju un darba izbeigšanas kārtību.