Pārlekt uz galveno saturu

Noteikumi

noteikumi

Ētikas kodekss un Ētikas komisija

Ērikas kodeksa mērķis ir atgādināt par ētikas pamatprasībām LLU.

LLU Ētikas komisija noteikta ar 2019. gada 18. februāra rektora rīkojumu Nr.4.3.-13/14. Tās uzdevums ir nodrošināt LLU Ētikas kodeksa pamatprasību izpildi un īstenošanu:

 • pārraudzīt Ētikas kodeksā ietverto ētisko normu ievērošanu;
 • izskatīt iesniegumus, sūdzības par kodeksā noteikto principu un normu pārkāpumiem, tai skaitā, ikviena studējošā, mācībspēka vai darbinieka nēētisku rīcību.

Ētikas komisijas sastāvs:

 • priekšsēdētājs: LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) asociētais profesors Armands Celms
 • priekšsēdētāja vietnieks: Administratīvais centrs, jurists Dainis Dunkurs

Komisijas locekļi:

 • ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta asociētais profesors Gunārs Brāzma,
 • PTF Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore Sandra Muižniece - Brasava,
 • 6. un 8 .studentu viesnīcas pārvaldniece Vanda Karlinska,
 • LLU Arodbiedrības priekšsēdētāja Ingūna Krastiņa,
 • Komunikācijas un mārketinga centrs, muzeja vadītāja Ginta Linīte,
 • LLU studējošo pārstāve Endija Maraka.

Noteikumi par stipendijām

Stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas tiek piešķirtas, nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi par stipendijām. 

Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

 1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;
 2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;
 3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

Plašāku informāciju par stipendiju piešķiršanas noteikumiem var apskatīt šeit.

Noteikumi par iesnieguma veidlapām ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā

Noteikumi nosaka veidlapu paraugus iesniegumiem, uz kuru pamata tiek izdarīti ieraksti augstskolu reģistrā. Noteikumus car apskatīt šeit.