Pārlekt uz galveno saturu

Kristīnas Antoņenko promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22

Promocijas darba tēma: "Mikroelementu ietekme uz rudzu iesala kvalitāti"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. chem. Viesturs Kreicbergs.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājaslapā, kā arī angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

Pievienots 05/07/2018
Portāla administrators