Pārlekt uz galveno saturu

Tatjanas Šinkus promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Tehniskās fakultātes 502. auditorijā, J. Čakstes bulvārī 5, Jelgava

Promocijas darba tēma: "Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., prof. Baiba Briede

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

 
 
Pievienots 21/05/2019
Portāla administrators