Pārlekt uz galveno saturu

Projekta "Klimata izmaiņas lauksaimniecībā (CLICHA)" biznesa forums

Sākas

Erasmus+ projekta “Klimata izmaiņas lauksaimniecībā” (CLICHA) būtība ir pilnveidot augstākās izglītības kapacitāti, modernizēt infrastruktūru, uzlabot augstākās izglītības pieejamību un attīstīt starptautisko sadarbību trīs Tunisijas augstskolās Āfrikā. Studiju programmu pilnveidošanas galvenie aspekti ir sasniegt nepieciešamās prasmes ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošināšanai, radīt izpratni par vidi saudzējošām tehnoloģijām un par klimata izmaiņu ietekmējošiem faktoriem. Ņemot vērā projekta partneru atšķirīgo profesionālo pieredzi, sadarbības rezultātā tiks uzlabotas augstākās izglītības studiju kursu programmas un absolventu prasmes strādāt mainīga klimata apstākļos, galveno uzmanību pievēršot vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanai un lauksaimnieciskās darbības pielāgošanai klimata izmaiņām.

27. februārī LLU notiks Clicha projekta seminārs – biznesa forums “Zemes apsaimniekošana un lauksaimniecības prakse siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju samazināšanai” (Land management and agricultural practices for reducing greenhouse gas and ammonia emissions), kurā piedalīsies projekta partneri no Grieķijas, Itālijas un Tunisijas.

Laipni aicināti visi LLU mācībspēki, darbinieki un studenti. Jums būs iespēja uzzināt vēl vairāk dažādus viedokļus par lauksaimnieciskajām darbībām, to pielāgošanu mainīgajam klimatam un gāzu emisiju ierobežošanas iespējām.     

 

 

Pievienots 11/09/2019
Portāla administrators