Pārlekt uz galveno saturu

Māra Gaiļa promocijas darba aizstāvēšana

Sākas

Vieta: LLU Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozares promocijas padomes attālinātā atklātā sēde. Informācijai par pieslēgšanos sēdei zvanīt pa tel. 28618372 vai rakstīt e-pastā: gints.birzietis@llu.lv

Promocijas darba tēma: "Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: asociētais profesors, Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā tikai LLU tīklā. DOI ir piešķirts promocijas darba kopsavilkumam – 10.22616/lluthesis/2020.002.

Īso metadatu aprakstu promocijas darba kopsavilkumam var atrast vietnē https://www.crossref.org/.

Pievienots 11/05/2020
Portāla administrators