Pārlekt uz galveno saturu

Agneses Kusmanes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Tiešsaistē

Promocijas darba tēma: "Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos"

DOI: 10.22616/lluthesis/2021.003

Promocijas darba zinātniskās vadītājas: LLU Vides un būvzinātņu fakultātes profesore, Dr. arch. Natalija Ņitavska un  LLU Vides un būvzinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr. arch. Una Īle.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Promocijas darbam piešķirts DOI.

Pievienots 26/07/2021
Portāla administrators