Pārlekt uz galveno saturu

Līvas Aumeisteres promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22

Līva Aumeistere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0949-4532)

Promocijas darba tēma: "Mātes piena sastāva izpēte"

Promocijas darba zinātniskā vadītājas: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845) un RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darba piešķirts DOI (Digital Object Identification).

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/?q=10.22616%2Flluthesis%2F2021.006&from_ui=yes

Pievienots 30/08/2021
Portāla administrators