Pārlekt uz galveno saturu

Alekseja Gedzura promocijas darba "Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Tehniskajā fakultātē, 429. auditorijā, J. Čakstes bulvārī 5, Jelgavā

Aleksejs Gedzurs (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7785-0076)
"Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai"

Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai  pieejams - https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/energetics/Aleksejs-Gedzurs_prom_darba_kopsavilkums_2022_LLU_TF07133.pdf.

Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas nozarē  (PDF 9,1MB).

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Aigars Laizāns (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2352-5921).

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozarē promocijas padomes atklātajā sēdē.  

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. Promocijas darba pilnteksta URL adrese mainīsies.

 

Pievienots 29/07/2022
Portāla administrators