Pārlekt uz galveno saturu

Nozaru profesoru padomes

Padomes priekšsēdētājs
Aldis Kārkliņš, profesors, Dr.habil.agr.: aldis.karklins@llu.lv

Padomes sekretāre
Lilija Degola: lilija.degola@llu.lv

Padomes priekšsēdētājs
Linards Sisenis, Dr.silv., profesors: linards.sisenis@llu.lv

Padomes sekretāre
Liene Bētiņa: lbetina@llu.lv

Padomes priekšsēdētājs
Kaspars Kovaļenko, Dr.med.vet., profesors: kaspars.kovalenko@llu.lv

Padomes sekretāre
Anete Freiberga: anete.freiberga@llu.lv

Padomes priekšsēdētāja
Inga Ciproviča, Dr.sc.ing., profesore: inga.ciprovica@llu.lv

Padomes sekretāre
Ilze Beitāne: ilze.beitane@llu.lv

Padomes priekšsēdētājs
Aivars Kaķītis, Dr.sc.ing., profesors: aivars.kakitis@llu.lv

Padomes sekretārs
Ruslans Šmigins: ruslans.smigins@llu.lv

Padomes priekšsēdētāja
Baiba Rivža, Dr.habil.oec., profesore: baiba.rivza@llu.lv

Padomes sekretāre
Anita Auziņa: anita.auzina@llu.lv

Padomes priekšsēdētājs (RTU)
Uģis Bratuškins, Dr.arch., profesors: ugis.bratuskins@rtu.lv

Padomes priekšsēdētāja vietniece (LLU)
Aija Ziemeļniece, Dr.arch., profesore: aija.ziemelniece@llu.lv

Padomes sekretāre (LLU)
Madara Markova: madara.markova@llu.lv