Pārlekt uz galveno saturu

Nozīmīgākie projekti

Lai nodrošinātu zinātnes attīstību un Sociālo zinātņu virziena prioritāro tēmu izpēti, kā arī rastu pamatojumu un informāciju zinātnisko publikāciju rakstīšanai, svarīga ir zinātniskā personāla dalība dažāda līmeņa projektos. Laika periodā no 2013.-2018. gadam Sociālo zinātņu virziens ir īstenojis 50 zinātnes projektus – tie ir gan nacionāla līmeņa projekti, kurus pasūta valsts, dažādas ministrijas, pašvaldības un citas Latvijas institūcijas, gan starptautiska līmeņa projekti, kur zinātnieki risina Eiropas līmeņa problēmjautājumus.

Šī brīža nozīmīgākie projekti, kas tiek īstenoti:

Finasnējums Projekta nosaukums Realizācijas laiks Piesaistītais finansējums, EUR
Horizon 2020 Monitoring the bioeconomy (BioMonitor) 2018-2022 172 709
Horizon 2020 Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM) 2019-2021 78 850
ELFLA Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā 2018-2023 196 650
ERAF Meta cluster for attracting the Japanese tourism market (CAITO) 2016-2020 123 482
ERAF Ready for business (ReforB) 2017-2019 467 481
A/S Latvijas valsts meži Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā 2016-2018 149 831
Valsts budžets Latvijas valsts sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) 2018-2021 195 000
Valsts budžets Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem 2018-2021 69 999

logo