Pārlekt uz galveno saturu

KOMERCZINĪBAS (īsā cikla)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Komercdarbības speciālista kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Nepilna laika studijās: 500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
Nav

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Komerczinības

Kvalificēti un profesionāli speciālisti darbam uzņēmumos, kurus raksturo spēja administrēt uzņēmuma darbību, izpētīt un risināt problēmas, pārzināt komercdarbības un nozares vidi – tās ir stiprās puses absolventiem, kuri izglītību ieguvuši studiju programmā "Komerczinības".

 KO TU IEGŪSI?

Pamatzināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus un savstarpējās tiesības un pienākumus.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var dibināt savu uzņēmumu, strādāt privātos un pašvaldību uzņēmumos, ministrijās, bankās un ārvalstu uzņēmumos.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā apgūsi vispārizglītojošus studiju kursus, kas nodrošinās vispusīgas zināšanas par sabiedrībā notiekošiem procesiem, lai iegūtu spēju orientēties ekonomiskajā vidē, ievērojot darba tiesības un drošību, ekoloģiskās prasības, kā arī iegūsi spēju saskatīt procesu likumsakarības. Papildu tam veidosi izpratni par komercdarbībā notiekošajiem procesiem uzņēmuma un reģionu attīstības līmenī, kā arī gūsi zināšanas par bioekonomiku un aprites ekonomiku.

Otrais studiju gads ir veltīts prasmju attīstībai, lai iemācītos orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus, plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozares uzņēmumos, kā arī strādāt komandā. Papildu tam attīstīsi spēju veikt datu apstrādi ekonomisko un vadības uzdevumu atrisināšanai. Nozares prasmes iegūsi tādā studiju kursā kā "Saimnieciskās darbības analīze" un tās nostiprināsi, izstrādājot kursa darbu, kā arī mācoties studiju kursus "E-komercija" un "Komandas menedžments".

Studējot tādus studiju kursus kā "Biznesa plānošana", "Uzņēmējdarbības tiesiskos pamatus", "Projektu vadīšana", "Loģistikas pamati", attīstīsi un nostiprināsi uzņēmējdarbības un vadīšanas prasmes un kompetences.

Studiju programmā zināšanu un prasmju nostiprināšanai ir jāizstrādā divi kursa darbi un jāiziet divas profesionālās prakses, kas dod iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes strādājot dažādos Latvijas uzņēmumos.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 KAS IR VEIKSMĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATĀ?

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;

  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;

  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asoc. prof., Dr.oec. Ināra Jurgena
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
E-pasts: inara.jurgena@lbtu.lv
Tālrunis: 63025170

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021