Pārlekt uz galveno saturu

TEHNISKAIS EKSPERTS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
1. līmeņa profesionālā studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Nepilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kvalifikācija

Programma akreditēta:
30.06.2022.

Studiju maksa semestrī:
Nepilna laika studijās: 590 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
Nav

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Tehniskais eksperts

Vienīgā studiju programma Baltijā, kur studenti apgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādu transportlīdzekļu vērtības, tehniskā stāvokļa, bojājumu rašanās iemeslu un to novēršanas izmaksu noteikšanai. Turklāt tiek nodrošinātas jaunākās apmācībām izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas un stendi. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kas nepieciešamas dažādu transportlīdzekļu (automašīnu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas) vērtības, tehniskā stāvokļa, bojājumu rašanās iemeslu un to novēršanas izmaksu noteikšanai.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt ar transportlīdzekļiem saistītās jomās: apdrošināšanas un līzinga kompānijās, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēmā, patērētāju tiesību aizsardzībā, transportlīdzekļu tirdzniecībā, autoservisos, muitā, kā arī pēc amatpersonu vai transportlīdzekļu īpašnieku pieprasījuma.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā būs ievads specialitātē, tālāk apgūsi materiālu mācību un metālapstrādi, kas sniegs izpratni par automobiļos izmantojamajiem materiāliem, kā arī inženiergrafiku, kas dos iemaņas projektēšanā. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie pamatkursi – "Matemātika", "Informātika", "Profesionālā svešvaloda", "Fizika" un "Ķīmija", kas būs svarīgi tavā profesionālajā izaugsmē, kā arī "Spēkratu remonta prakse", kas ļaus iegūt pirmo pieredzi autotransporta nozares uzņēmumā.

Šajā gadā apgūsi mašīnu uzbūvi un lietišķo mehāniku, kas ļaus izprast mašīnu un dažādu mehānismu darbību. Tāpat apgūsi elektronikas un elektrotehnikas nianses, metroloģiju un tolerances, kā arī gūsi zināšanas vadīšanas pamatos, kas ļaus nākotnē kļūt par sava uzņēmuma vadītāju. Sāksi apgūt arī spēkratu apkalpošanas un atjaunošanas pamatus. Teorētiskās zināšanas nostiprināsi tehniskā eksperta praksē.

Noslēdzošajā studiju gadā īpaša uzmanība tiks veltīta spēkratu apkalpošanai un komercdarbībai, kā arī satiksmes drošībai un mašīnu ekspertīzei, kas ir specialitātes pamats. Šajā gadā būs iespēja apgūt hidropiedziņu un pneimatiku, ka arī degvielu un smērvielu izmantošanu autotransportā. Papildus tam gūsi iemaņas elektrisko un alternatīvo degvielu spēkratu jomā un iemācīsies testēt spēkratu elektroiekārtas. Zināšanas tiesību aktos nostiprināsi studiju kursā “Normatīvie dokumenti ekspertiem”. Studiju gadu noslēgsi ar kvalifikācijas darba izstrādi.

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Docents, Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins
Spēkratu institūts
E-pasts: ruslans.smigins@llu.lv
Tālrunis: 63080697

Tehniskā fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@llu.lv
www.tf.llu.lv

Pievienots 08/01/2021