Pārlekt uz galveno saturu

Aktivitāte "Pētniecība"

ProjektiProjekts "Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai"(NFI/R/2014/11). ENG.

Projekta realizācijas laiks – 22 mēneši (01.03.2015.–31.12.2016.)

Partneri:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
Norvēģijas bioekonomikas izpētes institūts (NIBIO)
Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

Projekta mērķis – uzkrāt zināšanas par tritikāles un kailgraudu miežu un auzuietekmi uz cilvēku veselību. Projekta netiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas zinātniekiem.

Projekta uzdevumi:

 • izveidot strapdisciplināru Latvijas un Norvēģijas zinātnieku grupu, tritikāles un kailgraudu miežu un auzu graudu un to pārstrādes produktu izpētei;
 • atlasīt un izvērtēt dažādās audzēšanas sistēmās un klimatiskajos apstākļos audzētas tritikāles un kailgraudu miežu un auzu šķirnes;
 • izpētīt diedzēšanas ietekmi uz Latvijā/Norvēģijā audzētu tritikāles un kailgraudu miežu un auzu ķīmisko sastāvu;
 • izvērtēt graudu, diedzētu graudu un izstrādāto produktu kvalitāti;
 • veikt klīniskos pētījumus, lai noteiktu glikēmisko indeksu (GI) tritikālei un kailgraudu miežiem un auzām, kas audzēti Latvijā/Norvēģijā salīdzinot ar tradicionālajiem graudaugu produktiem.

Projektā iesaistīti četri partneri – trīs no Latvijas (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts un Rīgas Stradiņa universitāte) un viens partneris no Norvēģijas – Bioforsk. Projektā iesaistītie pētniecības institūti Latvijā un Norvēģijā ir vadošie savās nozarēs, kas apliecina to, ka tie spēs attīstīt jaunas idejas un ilglaicīgu sadarbību nākotnē. Līdz šim šāda zinātniskā konsorcija veidošana, kad sadarbojas selekcionāri, pārtikas zinātnieki un mediķi, Latvijā nav veikta. Līdz ar to tā būs jauna pieredze un pētījumi, uz kuru pamata tiks izstrādātas zinātniskas rekomendācijas par tritikāles, kailgraudu miežu un auzu izmantošanu veselīgās diētās.

Projekta realizācijas laikā tiks veikta tritikāles, kailgraudu miežu un kailgraudu auzu integrēta izpēte – no lauka līdz klīniskiem pētījumiem, rezultātā nostiprinot fundamentālo zināšanu bāzi par šiem graudaugiem. Iegūtās zināšanas varēs izmantot jaunu šo graudaugu šķirņu veidošanā, kā arī veselīgu produktu ražošanā. Projektā tiks izstrādāti praktiski ieteikumi audzētājiem, pārtikas ražotājiem, ārstiem un patērētājiem. Rezultātā būs iespējams audzēt, pārstrādāt un patērēt augstvērtīgākus produktus ilgtermiņā saglabājot pozitīvu ietekmi uz cilvēka veselību.

Projekta laikā tiks sagatavotas un iesniegtas starptautiskas citējamas zinātniskas publikācijas, kas cels katras iesaistītās institūcijas atpazīstamību starptautiskajā zinātnes vidē. Tāpat tiks sagatavotas publikācijas sadarbojoties Latvijas un Norvēģijas zinātniekiem, kas papildinās un stiprinās abu valstu zinātnieku sadarbību arī turpmāk. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs, kā rezultātā dodot iespēju citu valstu zinātniekiem iepazīties ar pētījuma rezultātiem. Šādā veidā tiks iegūti jauni partneri konsorciju veidošanā projektu pieteikumu sagatavošanai.

Projekta darba grupās ir iesaistīti pieredzējuši pētnieki, kas strādājot vienā komandā ar jaunajiem zinātniekiem un studentiem (bakalauri, maģistranti un doktoranti), nodos savas uzkrātās zināšanas, tādejādi nodrošinot zinātnisko pēctecību.

Inovācijas drošas un veselīgas pārtikas ķēdē pašlaik ir un būs nākotnē, ES prioritāte, tāpēc izveidotās zinātniskās grupas pētījumi būs pieprasīti kā Latvijā un Norvēģijā, tā arī starptautiski.

 

Projekta vadītāja vadošā pētniece Dr.sc.ing. Evita Straumīte (e-pasts: evita.straumite@llu.lv)

Konferences: 

WP1 (11)

 1. Straumite E., Sabovics M., Kronberga A., Labanovska L. (2015) Rheological properties of triticale (Triticoscale Wittmack), Poster presentation at the 10th AISTEC conference „Grains for Feeding the World", 1–3 July, 2015, Milan, Italy.
 2. Kronberga A., Strazdina V. (2015) Oral presentation at project planning seminar in the partner institution NIBIO, 28–30 July 2015, Apelsvoll, Kvithamar, Norway.
 3. Kruma Z., Tomsone L. , Galoburda R., Straumite E., Kronberga A., Åssveen M. (2016) Total phenols and antioxidant capacity of hull-less barley and hull-less oats. Oral presentation at the 7th International Conference "Biosystems Engineering 2016", May 12-13, 2016, Tartu, Estonia.
 4. Kronberga A., Kruma Z., Grāmatina I., Tomsone L., Straumite E. (2016) Bioactive compounds in triticale. Poster presentation in the 9th International Triticale Symposium, May 23-27, 2016, Szeged, Hungary
 5. Sterna V., Strazdina V., Jansone Z., Kronberga A. (2016) The chemical composition of new barley varieties and breeding lines created in Latvia. Poster presenatation at 4th International ISEKI_Food conference, July 5–8, 2016, Vienna, Austria.
 6. Strazdina V., Kronberga A., Kokare A., Åssveen M., Sturite I. (2016) Genotype and environmnetal impact on spring cereals yield and quality. Poster and flash presentation at the EUCARPIA, 29 August–1 September, Zurich, Switzerland.
 7. Kokare A., Strazdina V., Kronberga A., Fetere V., Åssveen M., Sturite I. (2016) Cropping system influence on the content of relevant for human health substances in spring barley and oats genotypes. Poster presentation at the EUCARPIA, 29 August–1 September, Zurich, Switzerland.
 8. Straumite E., Tomsone L., Kruma Z.., Gramatina I., Kronberga A., Galoburda R., Sturite I. (2016) Nutritional quality of triticale (× Triticosecale) grown under different cropping systems. Poster presentation at the 2nd International conference Nutrition and Health, October 5-7, Riga, Latvia.
 9. Strazdina V. (2016) Growth of hull-less barley and oats under different management and climate conditions – Latvia and Norway. Workshop Challenges in cereal production, November 11, Apelsvoll, Norway.
 10. Kronberga A. Winter cereals – triticale, winter wheat and winter rye. Can Latvian varieties/lines be grown in Norway? Workshop Challenges in cereal production, November 11, Apelsvoll, Norway.
 11. Sturite I. Nutritive and physiological value of germinated cereals. Workshop Challenges in cereal production, November 11, Apelsvoll, Norway.

 

 

WP2 (5)

 1. Kruma Z., Afonkina A., Klava D., Straumite E. (2015) Comparison of different methods for extraction of bioactive compounds from oat flakes. Poster presentation at the EuroFoodChem XVIII, 12–18 October, 2015, Madrid, Spain.
 2. Rakcejeva T., Klava D., Cinkmanis I., Galoburda R., Straumite E. (2015) Starch breakdown and formation of sugars during triticale grains germination. Oral presentation at the 8th International Congress on Flour-Bread and the 10th Croatian Congress of Cereal Technologists, 28–31 October, 2015, Opatia, Croatia.
 3. Kruma Z., Tomsone L., Rakcejeva T., Galoburda R., Senhofa S.,Sabovics M., Straumite E., Sturite I. (2016) Effects of germination on total phenolic compounds and radical scavenging activity in hull-less spring cereals and triticale. Oral presentation at 7th International Conference on Biosystems Engineering 2016, May 12–13, 2016, Tartu, Estonia.
 4. Senhofa S., Rakcejeva T., Galoburda R., Cinkmanis I., Sabovics M., Sturite I. (2016) Effects of germination on chemical composition of hull-less spring cereals. Oral presentation at 22nd Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2016", May 18–20, 2016, Jelgava, Latvia.
 5. Sabovics M., Rakcejeva T., Tomsone L., Kruma Z., Snhofa S., Straumite E., Galoburda R., Kronberga A., Sturite I., Assveen M. Germination temperature iompact on triticale grain chemical composition. Poster presentation at the 4th International ISEKI_Food conference, July 5–8, 2016, Vienna, Austria.

 

WP3 (3)

 1. Klava D., Rakcejeva T., Tomsone L., Blija A., Kronberga A., Sturite I., Straumite E. (2016) Grain germination as microbiological risk factor in breakfast flakes technology. Oral presentation at 15th International cereal and bread congress, April 18–21 2016, Istanbul, Turkey.
 2. Straumite E., Klava D., Senhofa S., Tomsone L., Kunkulberga D., Blija A., Murniece I., Galoburda R. (2016) Effect of storage on sensory and physical chemical parametrs in breakfast cereals from germinated spring grain. Poster presentation at 4th International ISEKI_Food conference, July 5–8, 2016, Vienna, Austria.
 3. Senhofa S., Klava D., Tomsone L., Kruma Z.., Gramatina I., Straumite E., Galoburda R., Zagorska J. (2016) Evaluation of the quality parameters of germinated spring grain breakfast cereals during storage. Poster presentatation at 2nd International conference NUTRITION AND HEALTH, October 5-7, Riga, Latvia.

 

WP4 (4)

 1. Balode L., Kronberga A., Havensone G., Straumite E., Meija L. (2015) Dietary value of triticale wholegrains. Poster presentation at the EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) conference, 22–24 October, 2015, Amsterdam, Netherland.
 2. Havensone G., Kronenberga A., Klava D., Meija L., Balode L., Straumite E. (2016) Fiber content in different varieties of traditional and non-traditional grain flakes as factor predicting glycemic and insulin responses. Poster presentation at the XVII International Congress of Dietetics, 6–10 September 2016, Granada, Spain.
 3. Havensone G., Meija L., Balode L., Kince T., Lejnieks A. (2016) Glycemic and insulin response after consuming barley and germinated hull-less barley flakes. Oral presentatation at 2nd International conference NUTRITION AND HEALTH, October 5-7, Riga, Latvia.
 4. Meija L., Havensone G., Lejnieks A. (2016) Glycemic and insulin response after germinated rye flakes. Oral presentation at conference “Clinical Nutrition 2016”, December 8-10, Dubai, AAE.

Pētījumu prezentācija konferencē “Nutrition and health”

Publikācijas: 

Straumite E., Sabovics M., Kronberga A., Labanovska L., Galoburda R. (2015) Rheological properties of triticale (Triticosecale Wittmack). In: Conference Proceedings 10th AISTEC conference Grains for feeding the world, Milan, Italy, p. 302–305.

Z. Kruma, L. Tomsone, R. Galoburda, E. Straumite, A. Kronberga and M. Åssveen Total phenols and antioxidant capacity of hull-less barley and hull-less oats. Agronomy Research Vol. 14 (2S), p. 1361–1371. 

Z. Kruma, L. Tomsone, T. Ķince, R. Galoburda, S. Senhofa, M. Sabovics, E. Straumite and I. Sturite Effects of germination on total phenolic compounds and radical scavenging activity in hull-less spring cereals and triticale. Agronomy Research. Vol. 14 (2S), p. 1372–1383. 

Strazdina V., Kronberga A., Kokare A.,  Fetere V., Sterna V., Assveen M., Sturite I.(2016) Vides un genotipa ietekme uz vasaras miežu ražu un kvalitāti (Environmental and Genotypic Impact on Spring Barley Yield and Quality).Ražas svētki „Vecauce –2016” Lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai Zinātniskā semināra rakstu krājums, 64-67. lpp.

Senhofa S., Kince T., Galoburda R., Cinkmanis I., Sabovics M., Sturite I. (2016) Effect of germination on chemikal composition of full-less spring cereals. Proceeding of annual 22nd International Scientific Conference “Research for Rural Development 2016”, Vol.1, p. 91–97.

Rakcejeva T., Klava D., Cinkmanis I., Galoburda R., Straumite E., Kronberga A. (2016) Starch breakdown and formation of sugars during triticale grains germination. Proceeding of 8th International Congress FourBread’15 and 10th Croatian Congress of Cereal technologists, p. 188–200.

Kopsavilkumi: 

G.Havensone, L. Meija, L. Balode, T. Kince, A. Lejnieks GLYCAEMIC AND INSULIN RESPONSE AFTER CONSUMING BARLEY AND GERMINATED HULL-LESS BARLEY FLAKES 

E. Straumite, L. Tomsone, Z. Kruma, I. Gramatina, A. Kronberga, R.Galoburda, I. Sturite NUTRITIONAL QUALITY OF TRITICALE (×TRITICOSECALE) GROWN UNDER DIFFERENT CROPPING SYSTEMS 

S.Senhofa, D.Klava, L.Tomsone, Z.Kruma, I.Gramatina, E.Straumite, R.Galoburda, J.Zagorska VALUATION OF THE QUALITY PARAMETERS OF GERMINATED SPRING GRAIN  BREAKFAST CEREALS DURING STORAGE 

Aktualitātes:  

Projekta aktualitātēm ir iespējams sekot projekta facebook lapā 

DIVPUSĒJĀS LATVIJAS – NORVĒĢIJAS SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS VIZĪTE NORVĒĢIJĀ (Līguma Nr. BFP/2017/13)

LLU pētnieki saņem LZA prezidenta atzinības rakstu

Projekta “Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai” seminārs Priekuļos. ENG. 

Projekta “INOVATĪVI RISINĀJUMI KAILGRAUDU AUZU UN MIEŽU UN TRITIKĀLES IZMANTOŠANAI CILVĒKU VESELĪBAS NODROŠINĀŠANAI” IETVAROS VEIKTĀS AKTIVITĀTES NO 1.03.2015 – 30.10.2015 

Projekta rezultāti prezentēti 24. starptautiskajā izstādē Rāmavā "Pavasaris 2016"

Seminārs "Graudaugi un pākšaugi inovatīvu produktu ražošanā" 

Seminārs projekta “INOVATĪVI RISINĀJUMI KAILGRAUDU AUZU UN MIEŽU UN TRITIKĀLES IZMANTOŠANAI CILVĒKU VESELĪBAS NODROŠINĀŠANAI” (NFI/R/2014/11) progress un nepieciešamie pētījumi

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konference

BOVA intensīvie kursi maģistrantiem GRAUDU KVALITĀTES NOTEIKŠANAS TEHNISKIE PAŅĒMIENI

Zinātniskais seminārs ‘Challenges in cereal production’

Pētījumu prezentācija konferencē “Nutrition and health”

Rasts risinājums kailgraudu miežu un auzu izmantošanai pārtikā

Lepojamies! LLU zinātnieku darbs atzīts par gada sasniegumu zinātnē

Youtube video

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieguldījums pētniecības un mobilitātes attīstībā

Pievienots 06/04/2016