Pārlekt uz galveno saturu

Internationalisation of Work Based Learning in the AgriBusiness Sector (Uz darbu balstītas izglītības internacionalizācija agrobiznesa sektorā)

IWBLabs
Projekta numurs
Projekta Nr: 2016-1-IT01-KA202-005461

Visā Eiropā ir ļoti liels izglītojamo atbirums neilgi pēc studiju uzsākšanas, it īpaši PIA (profesionālajā izglītībā un apmācībā). Izglītojamo skatījumā, viens no cēloņiem, kāpēc izglītības iestāde tiek pamesta neilgi pēc studiju uzsākšanas - trūkst saiknes starp izglītību un darba tirgu. Projekts IWB-Labs ir vērsts uz agrobiznesa sektoru un, lai paaugstnātu izglītojamo motivāciju, piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās uz darbu (MPBD). MPBD ir izglītības stratēģija, kas izglītojamajiem sniedz reālu darba pieredzi, kur izglītības iestādē iegūtās prasmes viņi var pielietot īstā darba vidē. 

Lai saņemtu papildus informāciju lūdzu sazināties: Daina Grasmane (Tel: +371 26853519 e-mail: d.grasmane@gmail.com)  Projekta portāls.

Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Motivēt tos PIA izglītojamos pabeigt studijas, kuri pēc vidējās izglītības ieguves studē, bet kuriem draud atskaitīšana. 

Palielināt agrobiznesa sektora vadītāju dalību topošo cilvēkresursu apmācībā.

Pilnveidot apmācības procesa internaciolizāciju, ko nodrošina PIA mācībspēki.

Izveidot IKT platformu prakšu internacionalizācijai.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Sagaidāmie rezultāti:

E-studiju video stundu krātuve vadībzinībās un marketingā;

Veiksmīgu uzņēmēju interviju krājums;

Starptautiskas prakses organizēšanas vadlīnijas;

Starptautisko prakšu vadības platforma.

Projekta budžets

Finansējums kopā: 274437 EUR

LLU finansējums: 31067 EUR

Pielikums Izmērs
Latvian Version_HD.pdf 6.91 MB
Pievienots 24/03/2017