Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga) - GURINIMAS

Est-Lat logo
Projekta numurs
Est-Lat 20
Struktūrvienības kods
INT 7
Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Sadarbības partneri
Estonian Ministry of Environment, Tallinn University of Technology, Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre, Latvian University of Agriculture, Latvian State Forest Research Institute "Silava", Latvian Institute of Aquatic Ecology
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Izstrādāt vienotu Latvijas un Igaunijas integrētu slāpekļa apsaimniekošanas sistēmu ar mērķi samazināt slāpekļa slodzi uz Rīgas jūras līci. Integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma aptver slāpekļa avotu identifikāciju un riska sektoru noteikšanu, kuros nepieciešams ieviest slāpekļa slodzes samazinošos pasākumus. Izstrādāt slāpekļa aprites cikla modeli, kas ietver galvenos slāpekļa avotus un identificē iespējamos slāpekļa zudumus, kā arī ļauj identificēt samazinošo pasākumu efektivitāti. Integrētā slāpekļa apsaimniekošanas sistēma ļaus Latvijai un Igaunijai saskaņot slāpekļa apsaimniekošanas stratēģijas. Integrētā slāpekļa apsaimniekošanas sistēma tiks ieviesta, pamatojoties uz esošajiem upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un esošajām starptautiskajām konvencijām ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības jomā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti
  • Izstrādāta vienota Latvijas un Igaunijas integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma;
  • Identificēti galvenie slāpekļa zudumu riska sektori;
  • Integrētas slāpekļa apsaimniekošanas sistēmas ieviešana upju baseinu apsaimniekošanas plānos un citos vides aizsardzības normatīvajos aktos.
Projekta budžets

Kopējais finansējums EUR 427 290.00 (LLU daļa EUR 35000.00).

ERAF līdzfinansējums EUR 363 196.50 (LLU daļai EUR  29 750.00).

Projekta vadītājs
Inga Grīnfelde
Projekta atslēgvārdi
GURINIMAS
Pievienots 19/09/2017