Pārlekt uz galveno saturu

Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā

Struktūrvienības kods
S400
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Informācija tiks precizēta

Pievienots 01/01/2021