Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā partnerība uz inovācijās bāzētiem pārvaldības pakalpojumiem viedajā biškopībā (SAMS) (HOR1)

SAMS
Projekta numurs
780755-SAMS
Struktūrvienības kods
HOR1

ITF pētnieki uzsāka dalību pirmajā LLU apstiprinātajā Apvārsnis 2020 projektā ar nosaukumu SAMS “International partnership on Innovation in Smart Apiculture Management” (Starptautiskā partnerība uz inovācijās bāzētiem pārvaldības pakalpojumiem viedajā biškopībā).

Šīs projekts ir loģisks iepriekšēja ITF koordinētā ICT-Agri ERA-NET projekta ITAPIC turpinājums. ITF pētnieki turpinās darbu pie Precīzās Biškopības tehnoloģiju attīstības un sistēmu izstrādes. Tiks strādāts pie lēmuma atbalsta sistēmas pilnveidošanas.

Projekta īstenošanā iesaistīti 8 partneri no Vācijas, Latvijas, Austrijas, Indonēzijas un Etiopijas.

Projekta koordinators: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH (Vācija).

 

Projekta mājaslapa: https://sams-project.eu/

 

Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Sadarbības partneri
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ), UNIVERSITAET KASSEL, UNIVERSITAET GRAZ, UNIVERSITAS PAJAJARAN, CV. PRIMARY INDONESIA, OROMIYA AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, ICEADDIS IT CONSULTANCY PLC
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Stiprināt starptautisko sadarbību starp Eiropas Savienības un jaunattīstības valstīm IKT sfērā, koncentrējoties uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, konkrēti uz Precīzo biškopību.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Precīzās biškopības sistēmu izstrāde

Bišu saimju datu savākšana un analīze

Lēmuma atbalsta sistēmas izstrāde

Projekta budžets

Projekta īstenošanas kopējais budžets ir EUR 2 072 035,00. LLU (kā partnera) budžeta daļa ir EUR 201 261, 25  (divi simti viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens eiro, 25 centi), un tā tiek finansēta no EK budžeta.

SAMS

Projekta vadītājs
Docents un vadošais pētnieks, Dr.sc. ing. Aleksejs Zacepins
Pievienots 08/01/2018