Pārlekt uz galveno saturu

LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana

Projekta logo
Projekta numurs
8.2.2.0/18/A/014
Struktūrvienības kods
ES29

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos:

 • lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna;
 • ražošana un pārstrāde;
 • arhitektūra un būvniecība;
 • informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne;
 • mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības;
 • ekonomika.

 

Projekta darbības laikā katrā no studiju virzieniem tiek plānots:

•    nodrošināt akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersantiem, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecību un paaugstinātu mācībspēku kompetenci;

•    paaugstināt akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu līmeni, lai veicinātu jaunu studiju programmu izstrādi, ārvalstu studentu piesaisti un paaugstinātu profesionālo sniegumu;

•    uzlabot akadēmiskā personāla līderības, komunikācijas un saskarsmes prasmes, lai nodrošinātu efektīvāku un modernāku studiju procesu, darba snieguma rezultativitāti un kvalitāti;

•    piesaistīt studiju virzieniem doktorantus, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu;

•    piesaistīt studiju virzieniem ārvalstu akadēmisko personālu, lai efektīvāk nodrošinātu LLU pamatmērķu sasniegšanu un ātrāk tuvotos vīzijai - kļūt par vienu no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm.

 

Projekta ietvaros plānots piesaistīt 23 doktorantus un 21 ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvjus, no kuriem vismaz 21 doktorants un 7 ārvalstu docētāji strādās akadēmiskos amatos LLU vismaz pusgadu pēc projekta atbalsta saņemšanas. Projekta darbības laikā 125 akadēmiskā personāla pārstāvji būs uzlabojuši profesionālās angļu valodas zināšanas, 91 stažējies vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmumos un 210 ieguvuši vai pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes dažādos apmācību kursos, kas saistīti ar līderības un komunikācijas prasmju paaugstināšanu.

Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Sadarbības partneri
CFLA
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos:

 • lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna;
 • ražošana un pārstrāde;
 • arhitektūra un būvniecība;
 • informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne;
 • mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības;
 • ekonomika.

 

Projekta darbības laikā katrā no studiju virzieniem tiek plānots:

•    nodrošināt akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersantiem, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecību un paaugstinātu mācībspēku kompetenci;

•    paaugstināt akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu līmeni, lai veicinātu jaunu studiju programmu izstrādi, ārvalstu studentu piesaisti un paaugstinātu profesionālo sniegumu;

•    uzlabot akadēmiskā personāla līderības, komunikācijas un saskarsmes prasmes, lai nodrošinātu efektīvāku un modernāku studiju procesu, darba snieguma rezultativitāti un kvalitāti;

•    piesaistīt studiju virzieniem doktorantus, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu;

•    piesaistīt studiju virzieniem ārvalstu akadēmisko personālu, lai efektīvāk nodrošinātu LLU pamatmērķu sasniegšanu un ātrāk tuvotos vīzijai - kļūt par vienu no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm.

 

Projekta ietvaros plānots piesaistīt 23 doktorantus un 21 ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvjus, no kuriem vismaz 21 doktorants un 7 ārvalstu docētāji strādās akadēmiskos amatos LLU vismaz pusgadu pēc projekta atbalsta saņemšanas. Projekta darbības laikā 125 akadēmiskā personāla pārstāvji būs uzlabojuši profesionālās angļu valodas zināšanas, 91 stažējies vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmumos un 210 ieguvuši vai pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes dažādos apmācību kursos, kas saistīti ar līderības un komunikācijas prasmju paaugstināšanu.

Projekta budžets

Kopējais finansējums – 1 585 873.66 EUR

ESF finansējums (85%) – 1 347 992.62 EUR

valsts budžeta finansējums (15%) – 237 881.04

Projekta vadītājs
Lelde Vilkriste
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 18/12/2018