Pārlekt uz galveno saturu

Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai

logo
logo
Projekta numurs
19-00-A01620-000077
Struktūrvienības kods
LAD 34
Iestādes loma projektā
Vadošais partneris
Sadarbības partneri
Z/S "Kalna Viesītes"
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Izvērtēt akmeņu relokācijas metodes ietekmi uz augsnes fizkālmehānisko īpašību izmaiņām un metodes piemērotību akmeņainu augšņu sakārtas uzlabošanā, kā arī tās ekonomisko lietderību. 

 

Plašaka informācija par ELFLA projektiem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
vai EJZF - https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/

Projekta budžets

60 000 EUR

Projekta vadītājs
Ieva Erdberga
Pievienots 10/02/2020