Pārlekt uz galveno saturu

Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas

Struktūrvienības kods
S379
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Plānotās aktivitātes un rezultāti

1.            Papildināt informāciju no zinātniskajā literatūrā publicētajiem pētījumiem, kuri raksturo barības līdzekļu un barības vielu sagremojamību atkarībā no dzīvnieku turēšanas un barības izēdināšanas veida.

2.            Izveidot 4 dzīvnieku grupas pa 4 dzīvnieki katrā un  izēdināt katras grupas jēriem lopbarību pēc atšķirīgas ēdināšanas sistēmas: spēkbarības izdale ar rokām (3 un 5 reizes dienā); spēkbarības un miltu maisījuma izdale no birstošās siles.

3.            Veikt lopbarības un kūtsmēslu uzskaiti nobarošanas sākuma, nobarošanas vidus un nobarošanas beigu fāzē.

4.            Savākt kūtsmēslus, ievietot uzglabāšanas konteinerā, sagatavot vidējo paraugu un nogādāt uz laboratoriju, kur tiks noteikts kūtsmēslu ķīmiskais sastāvs.

5.            Veikt izbarotās lopbarības uzskaiti, sagatavot vidējo paraugu un nogādāt to uz laboratoriju, kur tiks noteikts lopbarības ķīmiskais sastāvs.

6.            Novērtēt jēru augšanas rādītājus un liemeņu kvalitāti.

7.            Ievadīt projekta gaitā iegūtos datus datubāzē un veikt to analīzi.

8.             Sagatavot publikācijas un atskaites par projekta norisi, informēt aitu audzētājus un citu interesentus par projekta rezultātiem.

Projekta vadītājs
Dr. agr. Daina Kairiša
Pievienots 03/01/2020