Pārlekt uz galveno saturu

Energoefektivitātes paaugstināšana LLU MF ēkā, Akadēmijas ielā 11, Jelgava

Projekta numurs
4.1.2.1/19/I/028
Struktūrvienības kods
ER29

Projekta ietvaros plānots paaugstināt energoefektivitāti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) Meža fakultātes ēkai Akadēmijas ielā 11, Jelgavā.
Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:
- projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādi;
- fasādes un pārsegumu siltināšanu;
- logu un durvju nomaiņu;
- siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukciju;
- ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.
- būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību;
- publicitātes pasākumus.
Projekta ieviešanas laiks - 12 mēneši.

Iznākuma rādītāji:
1) Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 2021.gadā - 311.34 MWh/gadā;
2) Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 2021.gadā - 57,171 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā.
 

Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti LLU Meža fakultātes ēkai Akadēmijas iela 11, Jelgavā, īstenojot šādus pasākumus:
- ēkas fasādes sienu siltināšana;
- pārsegumu siltināšana;
- logu un durvju nomaiņu;
- siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukciju;
- ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.

Plānotais enerģijas ietaupījums apkurei 77.77 kWh/gadā;

Projekta kopējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 57,171 t CO2/gadā. 

Plānotās aktivitātes un rezultāti


Plānotie rezultāti:
- izstrādāti pamatojošie dokumenti - 2 līgumi;
- nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība - 2 līgumi;
- veikti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi - 1 līgums;
- realizēti publicitātes pasākumi - uzstādīts stends un informatīvās plāksne - 2 gab. 

Projekta budžets

Plānotās kopējās izmaksas 537 111,84 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 443 220.63 EUR un 15% valsts budžeta - 78 215.41 EUR., publiskās neattiecināmās izmaksas 15 675.80 EUR

Projekta vadītājs
Iluta Černija
Pievienots 07/01/2021