Pārlekt uz galveno saturu

Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana

Struktūrvienības kods
S374
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Plānotās aktivitātes un rezultāti

1. Veikt nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu plašas izcelsmes ganību airenes populāciju hibridizācijas audzētavās divās vietās Latvijā: turpināt izvērtēt un atlasīt noturīgākos diploīdos genotipus; un iekārtot divas jaunas tetraploīdo populāciju hibridizācijas audzētavas (Skrīveros un Dunalkā)

2. Izvērtēt pēc noteiktām pazīmēm atlasītos tetraploīdos agrīnā un vēlīna tipa genotipus pēcnācēju pārbaudes audzētavās.

3. Izolētos apstākļos saziedināt un vērtēt perpspektīvākos genotipus ar mērķi izveidot jaunas populācijas ar atšķirīgām fenotipiskām un agronomiskām īpašībām.

4. Nodrošināt nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu diploīdo augu izlases audzētavā (~1000 x 2 genotipi), veikt to izvērtēšanu pēc vienota plāna un metodikas.

5. Iekārtot projekta gaitā izveidoto ganību airenes populāciju salīdzinājumu un veikt to izvērtēšanu pēc vienota plāna un metodikas

6. Apkopot un veikt datu analīzi; iekļaut iegūtos vērtējumus projekta kopējā datu bāzē

Projekta vadītājs
Mg. agr. Sarmīte Rancāne
Pievienots 03/01/2020