Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu apsekojumi (G15)

Projekta numurs
3.2.-10/15
Struktūrvienības kods
G15
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas ainavas, ņemot vērā Valsts pētījumu programmas ietvaros izstrādāto metodiku

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektam izvirzīti šādi uzdevumi:

  1. Sagatavot kartogrāfisko materiālu lauka pētījumu nodrošināšanai.
  2. Veikt ainavu apsekošanu dabā, fiksējot tās stāvokli iepriekš izstrādātā anketā.
  3. Apkopot iegūtos rezultātus, tai skaitā publicitātes nodrošināšanai.

 

2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērstas darbības)

2.2.1. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana lauku pētījuma vajadzībām

2.2.2. Lauka pētījuma apsekojumi

2.2.3. Apsekojumu rezultātu apstrāde un apkopošana

2.3. Sasniedzamie rezultāti (Norādīt konkrētu sasniedzamo rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmīgumu, plānoto ieguldījumu konkrētā zinātnes virziena attīstībā)

Nr.

Rezultatīvie rādītāji /detalizēts pamatojums

Sasniedzamais rezultāts (skaits)

1.

Zinātniskās publikācijas (SCOPUS vai Web of Science indeksētos izdevumos)

2

2.

Dalība konferencēs projekta rezultātu popularizēšanai

1

3.

Elektroniska datubāze par lauka pētījuma apsekojuma rezultātiem

1

Projekta budžets

10 000.00 EUR

Projekta vadītājs
Ilze Stokmane
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 09/01/2022